canlı ders

ABC Okul Yönetim Sistemi’nin bir modülü olan canlı ders takibi, pandemi sürecinde çoğunlukla kullanılan uzaktan eğitim platformları Zoom, Microsoft Teams, Google Meets gibi programlar ile entegre çalışır.

Canlı Ders Takibi'ni Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Canlı Ders Takibi komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

mobilabc

ABC'yi İnceleyin

Profesyonel eğitimcilerin yönergeleri, velilerin istekleri ve öğrenci gelişim takibi ön planda tutularak sürekli geliştirilen ABC'yi inceleyin.

Şimdi İncelemek İstiyorum

Canlı Ders Takibi Artık Eğitim Hayatımızda

Çalışanlarınız ve öğrencileriniz, ihtiyaç duyduklarında tüm eğitim materyallerine güvenli bulut tabanlı sunuculardan ulaşabilir. Herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Canlı Ders Takibinde bulut sistemde bulunan datalar yüksek güvenlik yazılımları ile korur.

Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde öğrenciler ister telefondan isterlerse bilgisayardan derslere katılabilirler. Online eğitim için herhangi bir veli yardımı veya gözetimi gerekmemektedir. Öğrenciler, eğitime ve etkinliklere kolayca odaklanır.

Öğretmenler, öğrenciler ya da kullanıcılarınız istedikleri yerden ve istedikleri zamanda ulaşabilir. Canlı ders takibi ile, uzaktan eğitimde yaşanabilecek aksaklıklar en aza indirgenmektedir.

Canlı Ders Takibi İle Mükemmel Sınıf Yönetimi

Mükemmel bir dijital iletişim için ihtiyacınız olan her şeyi kapsayan ortamı tek platformda yaratabilirsiniz. Canlı Ders Takibi esnasında anlık olarak yeni etkinlikler oluşturabilir, dışarıdan yeni katılımcılar dahil edebilirsiniz.

Uzaktan eğitimde örneğin öğrencileri gruplara ayırıp bir proje üzerinde çalışmalarını isteyebilirsiniz. Böylelikle öğrenciler arasında gruplaşma ve adaptasyon süreçlerini başarı ile yürütürsünüz.

Soru sormak veya yayına katılmak isteyen öğrenci el kaldırabilir. Sınıf içerisinde tek düze ders anlatılması bazen sıkıcı olabilir. Canlı ders takibinde bunun yerine öğrenciler ile karşılıklı diyalog şeklinde oluşturmuş olursunuz.

Sınıfı yönetmek için harika bir araç. Çünkü sınıf içerisinde öğrencilerin tüm düzenleri tek bir tık ile öğretmenin inisiyatifine bırakabilirsiniz. Böylelikle öğrencilerin dikkati dağılmadan dersler işlenir.

Uzaktan Eğitim Artık Çok Kolay

Canlı derslerde öğrenciler sadece mikrofonlarını kullanarak derste aktif olur. Böylelikle öğrenciler, genel oramın ses gürültüsü yerine sadece kendi sesleri ile derslere katılabilirler. Canlı ders takibi ile öğrencilerinizin katılımlarını ve öğrenci takiplerini çok kolaylıkla yapabilirsiniz.

Öğrenciler soru sormak için sohbet alanını kullanır. Diğer öğrencilerle de konuşabilir. Dersler aralarında tıpkı sınıf ortamında olduğu gibi birbirleri ile sohbet edebilirler.

İşitme engelli öğrencileriniz için altyazı oluşturabilirsiniz. Canlı ders takibi ile her öğrencinizin derslere katılımlarını görebileceksiniz. Böylelikle hiçbir öğrenciniz derslerini takip etmekten uzak kalmayacaktır.

Bazen küçük yaş grupları sınıflarında, sınıf yönetimi zor oluyor. Karmaşayı engellemek ve ders odaklanmasını arttırmak için kamera ve mikrofon açmalarını engelleyebilirsiniz.

Uzaktan eğitimde yapabilecekleri her şeyi kısıtlayabilirsiniz. Sohbet alanını kullanma ya da diğer öğrencileri görmesini bile kısıtlayabilirsiniz. Bu durumu çoğu zaman önermesek bile bazı derslerde öğretmenlerimiziz özellikle istediğiniz biliyoruz.

Herkesin kamerasını açabileceği görüntülü toplantı oluşturabilirsiniz. Böylelikle herkesin katıldığı bir sohbet ortamı oluşturabilirsiniz.

ABC Okul Yönetim Sistemi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, canlı ders takibi gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Canlı ders takibi makalemizi PDF olarak okumak için tıklayınız.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedirler.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

ABC e-Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edilebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmektesiniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

abc şimdi okulunuzda