Davranış Takibi Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

davranış takibi
Davranış takibi, öğrencilerin davranışlarını sistemli bir şekilde takip etmek ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Davranış takibi, öğrencilerin akademik başarısı ve davranışlarının iyileştirilmesi için önemli bir araçtır. Ayrıca öğretmenlerin sınıfta disiplinli bir ortam oluşturması ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uygun müdahalelerde bulunması için de faydalıdır.

Davranış takibi yaparken öncelikle, takip edilecek davranışların belirlenmesi gerekir. Bu davranışlar sınıf kurallarına uygunluk, çalışma süresi, konsantrasyon süresi, işbirliği, katılım gibi çeşitli davranışlar olabilir. Ardından, her davranış için bir veri toplama formu hazırlanmalı ve her öğrencinin davranışları kaydedilmelidir.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC Davranış Takibi, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

Davranış takibi için veri toplama formunda, öğrencinin adı, tarih, zaman, davranışın tanımı, davranışın sıklığı ve şiddeti gibi bilgiler kaydedilmelidir. Bu bilgiler daha sonra analiz edilmek üzere saklanmalıdır. Davranış takibi sırasında öğrencilerin gizliliği ve mahremiyeti korunmalıdır.

Davranış takibi sonrasında, toplanan veriler analiz edilmeli ve öğrencilerin davranışları hakkında yargılara varılmalıdır. Öğrencilerin iyi davranışlarına olumlu geri bildirimler verilmeli ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmelidir. Bu analizler, öğrencilere uygun müdahalelerde bulunulması ve davranışlarının iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.

ABC Davranış yönetimi öğrencilerin davranışlarının takip edilmesi ve analiz edilmesi için önemli bir araçtır. Bu yöntem, öğrencilerin davranışlarının iyileştirilmesine, öğretmenlerin sınıfta disiplinli bir ortam oluşturmasına ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uygun müdahalelerde bulunmasına yardımcı olur.

İyi bir davranış takibinde izlenecek yöntemler nelerdir?

İyi bir davranış takibi için izlenebilecek bazı yöntemler şunlardır:

  1. Davranışların belirlenmesi: Davranış takibi yapmadan önce hangi davranışların takip edileceği belirlenmelidir. Bu davranışlar sınıf kurallarına uygunluk, çalışma süresi, konsantrasyon süresi, işbirliği, katılım gibi çeşitli davranışlar olabilir.
  2. Veri toplama formunun hazırlanması: Her davranış için bir veri toplama formu hazırlanmalıdır. Bu formda öğrencinin adı, tarih, zaman, davranışın tanımı, davranışın sıklığı ve şiddeti gibi bilgiler kaydedilmelidir.
  3. Verilerin düzenli olarak kaydedilmesi: Veri toplama formu, her gün düzenli olarak güncellenmeli ve kaydedilmelidir. Bu, öğrencilerin davranışlarının izlenmesine yardımcı olacaktır.
  4. Verilerin analiz edilmesi: Toplanan veriler analiz edilmeli ve öğrencilerin davranışları hakkında yargılara varılmalıdır. Analizler, öğrencilere uygun müdahalelerde bulunulması ve davranışlarının iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.
  5. Öğrencilere geri bildirim verilmesi: Öğrencilerin iyi davranışlarına olumlu geri bildirimler verilmeli ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmelidir. Bu, öğrencilerin davranışlarını iyileştirmelerine yardımcı olur.
  6. Uygun müdahalelerin yapılması: Davranış takibi sonucunda belirlenen alanlara uygun müdahalelerde bulunulmalıdır. Bu, öğrencilerin davranışlarını iyileştirmek ve sınıf disiplinini sağlamak için önemlidir.
  7. Sürekli güncelleme: Davranış takibi sürekli olarak yapılmalı ve veriler düzenli olarak güncellenmelidir. Bu, öğrencilerin davranışlarının izlenmesine devam edilmesine yardımcı olur ve sınıf yönetimine katkıda bulunur.

İyi bir davranış takibi için davranışların belirlenmesi, veri toplama formunun hazırlanması, verilerin düzenli olarak kaydedilmesi, verilerin analiz edilmesi, öğrencilere geri bildirim verilmesi, uygun müdahalelerin yapılması ve sürekli güncelleme gibi yöntemlerin izlenmesi önemlidir. Bu yöntemler, öğrencilerin davranışlarının izlenmesine, sınıf yönetimine katkıda bulunulmasına ve öğrencilerin davranışlarının devamlı olarak iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, davranış takibinin etkili olabilmesi için öğretmenlerin öğrencilere açık ve net beklentiler belirlemesi, sınıf kurallarını açıklaması, öğrencilere olumlu geri bildirimler vermesi, sınıf içi etkinlikleri planlaması, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre müdahale etmesi ve disiplinli bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Bu sayede öğrenciler, istenilen davranışları göstererek öğrenme sürecine daha olumlu bir şekilde katılacaklardır.

ABC Davranış Yönetimi Sistemi ile Öğrencileri Puanlandırın ve Ödüllendirin!

ABC Davranış Yönetimi Sistemi, öğrencilerin davranışlarını izlemek, takip etmek ve yönetmek için etkili bir yöntemdir. Bu sistemde öğrenciler, olumlu davranışlarını gösterdiklerinde puan alırlar ve bu puanlar öğretmenler tarafından izlenir. Öğrencilerin davranışları, sınıfta kurulan beklentilere ve kurallara göre değerlendirilir.

Öğrencilerin davranışlarına puan verirken, öğretmenler olumlu davranışlarına özel bir önem vermelidirler. Öğrencilerin özgüvenlerini arttırmak için, öğretmenler olumlu davranışlarına yeterli övgüyü vermeli ve sınıf içinde ödüllendirmelidirler. Öğrenciler, ödül alma konusunda motive olacaklarından, olumlu davranışları sergilemek için daha fazla çaba göstereceklerdir.

ABC Okul Yönetim Sistemi davranış takip modülü ile öğrencilerin puanları, öğrencilerin kendilerinin de takip edebileceği bir kayıt sistemi olarak da kullanılabilir. Öğrenciler, her ödül alma fırsatında kendilerinin de ne kadar puan aldığını görebilirler ve böylece başarılarına ilişkin bir hisse sahip olabilirler.

ABC Davranış Yönetimi Sistemi, öğrencilerin motivasyonunu artırarak daha olumlu davranışlar sergilemelerine yardımcı olabilir. Öğrencilerin ödüllendirilmesi, onların öğrenme sürecine daha olumlu bir şekilde katılmalarına yardımcı olacak ve sınıf içi disiplini artıracaktır.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin