davranış yönetimi

Öğrencilerin okulda sergilediği birçok davranış vardır. Sınıf yönetimi, öğrenci gelişimini gözleme gibi unsurları içeren sınıftaki hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir. Etkili bir davranış yönetimi olmadan sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak istenen davranışların istenen düzeyde olmasını bekleyemeyiz.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC Davranış Yönetimi, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

ABC Davranış Yönetimi'ni Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Davranış Yönetimi komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

Sınıfta Davranış Yönetiminin Önemi

Öğretmenin, öğrenci davranışları yönetimi konusunda bilgi sahibi olması onu bu durumlara karşı hazırlıklı hale getirecektir. Diğer yandan, davranış yönetimi iyi olmayan bir sınıfta etkili eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Davranış takibi ile sınıfı etkili yönetebilmek öğrenci başarısına ve öğrencilerin okula karşı tutumlarına katkılarda bulunabilmek önemlidir. Öğretmenin öğrenci davranış yönetimi konusunda yeterli ve donanımlı olması bir zorunluluktur.

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri kayıt altında tutmak isteyen okul yönetimi, ABC davranışlar modülünü yoğun kullanmaktadır. Bu modüldeki davranış seçeneklerini özelleştirebilirler, okulundaki sınıfta davranış yönetimi maddelerini oluşturabilirler.

Çocukların Davranış Yönetimi ABC Davranış Takip Modülü ile Daha Kolay

ABC Davranış Takip Modülü, okulların çocukların davranışlarını yönetmesine yardımcı olan bir yazılım modülüdür. Bu modül, öğrencilerin davranışlarını takip etmek, kayıt altına almak, analiz etmek ve gerekli önlemleri almak için okul yönetimine yardımcı olur.

ABC Davranış Takip Modülü’nün sağladığı bazı özellikler şunlardır:
  • Öğrenci Davranış Takibi: Modül, öğrencilerin davranışlarını kaydedebilir, analiz edebilir ve raporlayabilir. Bu sayede öğrencilerin gelişimleri takip edilir ve gerektiğinde müdahale edilir.
  • Ebeveyn Bilgilendirme: Modül, öğrencilerin davranışlarının ebeveynlerine bildirilmesini sağlar. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının davranışlarını takip edebilir ve okulun aldığı önlemler hakkında bilgi sahibi olabilir.
  • Önleyici Önlemler: Modül, öğrencilerin sorunlu davranışlarının tespiti için uyarı sinyalleri verir. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerin olası sorunlu davranışlarını önceden tespit ederek önleyici önlemler alabilir.
  • Analiz ve Raporlama: Modül, öğrencilerin davranışları hakkında detaylı analiz ve raporlama yapar. Bu sayede okul yönetimi, öğrencilerin davranışları hakkında verimli kararlar alabilir ve gerekli önlemleri alabilir.

ABC Davranış Takip Modülü, okulların çocukların davranışlarını yönetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda okulun imajını da güçlendirir. Bu modül sayesinde okul yönetimi, ebeveynlerin ve öğrencilerin güvenini kazanarak, okulun kalitesini artırır.

ABC Davranış Yönetimi Raporları

Sınıflarda öğretmenlerin, istenmeyen öğrenci davranışları önemli bir disiplin sorunudur. Bu gibi sorunlar ise eğitim-öğretim etkinliğinin başarılı yürütülmesinde büyük bir engel oluşturur.

İstenmeyen davranışlar genellikle en büyük olumsuz etkisini davranışı yapan öğrenci üzerinde gösterir. Bazı istenmeyen davranışlar ise öğretmeni, sınıfın tümünü ve dersi olumsuz yönde etkiler. Davranış yönetimi başarılı olamayınca da yine öğrenciyi, sınıfı ve okulu eksi yönde etkiler. Bu ise özel okulculukta oldukça negatif sonuçlar doğurmaktadır.

İstenmeyen davranış sınıfa, derse, zamana ve duruma göre değişebilmektedir. Bu yüzden herkesin üzerinde anlaştığı istenmeyen davranışları listelemek ve tanımlamak oldukça önemlidir. “ABC Davranış Yönetimi Raporları” sayesinde her bir öğrenci için ayrı davranış durumu kaydedilebilir. Gelişim olup olmadığı takip edilebilir.

Sınıf ortamında davranış yönetiminden öğretmen sorumludur. Öğretmenin davranışlarındaki tutarlılık ve kararlılık öğrenciyi olumlu yönde etkileyecektir. Öğretmenin davranışları anlaşılır, anlamlı ve öğretici olmalıdır. Bu yüzden her bir öğrenci için akılda kalıcı davranış takip çizelgesi raporları hazırlamanın önemi büyüktür.

ABC İle Profesyonel Davranış Yönetimi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, davranış yönetimi gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

ABC Davranış Sertifikaları

Olumlu davranışların ortaya çıkarılması, olumsuz davranışların ortadan kaldırılarak olumluya dönüştürülmesi, okulun en önemli rollerinden biridir.

Öğrencilerinizi daha iyi motive edebilmek için davranışlarını belirlediğiniz kriterlere göre puanlayabilirsiniz. Davranış yönetimi modülü ile öğrencilerinize belirli bir puana ulaştıklarında sertifika verebilirsiniz.

Sadece olumsuz davranışlara dikkat çekilmesi yanlış bir tutumdur. Etkin davranış takibinde olumlu bir benlik kavramı geliştirmesi için de öğrencinin olumlu her türlü davranışının ve başarısının pekiştirilmesi gerekmektedir.

ABC Davranış Sertifikasının bu bağlamda önemi oldukça büyüktür. Öğrencilerinizin belirli puanlara ulaştığında alacakları sertifikalar olması, bu davranış sertifikaları ile ödüllendirilmeleri kuşkusuz onları motive edici oluyor. Böylelikle ABC davranış yönetimi konusunda vermiş olduğu sertifikalar ile de olumsuz davranışın ortadan kaldırılmasında ve olumlu davranışın sürdürülmesinin sağlanmasında da önemli bir katkı sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki her bir öğrenci ayrı bir özelliktedir.

Öğrencilerin davranışları genellikle olayların sonuçlarına göre şekillenir. Neyin “kabul edilebilir” olduğunu, nerede durmaları gerektiğini davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek öğrenirler. Önce dener sonra sonucunu gözlemlerler. Öğrenci davranışı ile istediğini alıyor ise davranışın iyi olduğunu düşünecek ve ileride de tekrarlayacaktır. Bu şekilde öğrenme gerçekleşir.

Çocukların en fazla ve nitelikli vakti okul ortamında geçirdikleri düşünülürse, öğrenmelerin önemi burada başlar ve ebeveyn tutumları da çocukların eğitiminde kritik rol oynar.

Davranış yönetimi makalemizi PDF versiyonunda okumak için tıklayınız.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin