davranış yönetimi

Öğrencilerin okulda sergilediği birçok davranış vardır. Sınıf yönetimi, öğrenci gelişimini gözleme gibi unsurları içeren sınıftaki hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir. Etkili bir davranış yönetimi olmadan sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak istenen davranışların istenen düzeyde olmasını bekleyemeyiz.

Sınıfta Davranış Yönetiminin Önemi

Öğretmenin, öğrenci davranışları yönetimi konusunda bilgi sahibi olması onu bu durumlara karşı hazırlıklı hale getirecektir. Diğer yandan, davranış yönetimi iyi olmayan bir sınıfta etkili eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Davranış takibi ile sınıfı etkili yönetebilmek öğrenci başarısına ve öğrencilerin okula karşı tutumlarına katkılarda bulunabilmek önemlidir. Öğretmenin öğrenci davranış yönetimi konusunda yeterli ve donanımlı olması bir zorunluluktur.

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri kayıt altında tutmak isteyen okul yönetimi, ABC davranışlar modülünü yoğun kullanmaktadır. Bu modüldeki davranış seçeneklerini özelleştirebilirler, okulundaki sınıfta davranış yönetimi maddelerini oluşturabilirler.

Davranış Yönetimi Modüllerini İnceleyin, Demo İsteyin!

ABC'nin kolay kullanımı ve profesyonel yapısı ile ön plana çıkan Davranış Yönetimi modüllerini buradan inceleyebilirsiniz. Demo isteğinde bulunan okullarımıza modülleri ABC olarak online ve yerinde anlatıyoruz.

Etüt Takip Programı

Öğrencilerin eksik konularını tespit edin, onları destekleyin.

Anket Takip Programı

Platform bağımsız online anketler

ABC Davranış Yönetimi Raporları

Sınıflarda öğretmenlerin, istenmeyen öğrenci davranışları önemli bir disiplin sorunudur. Bu gibi sorunlar ise eğitim-öğretim etkinliğinin başarılı yürütülmesinde büyük bir engel oluşturur.

İstenmeyen davranışlar genellikle en büyük olumsuz etkisini davranışı yapan öğrenci üzerinde gösterir. Bazı istenmeyen davranışlar ise öğretmeni, sınıfın tümünü ve dersi olumsuz yönde etkiler. Davranış yönetimi başarılı olamayınca da yine öğrenciyi, sınıfı ve okulu eksi yönde etkiler. Bu ise özel okulculukta oldukça negatif sonuçlar doğurmaktadır.

İstenmeyen davranış sınıfa, derse, zamana ve duruma göre değişebilmektedir. Bu yüzden herkesin üzerinde anlaştığı istenmeyen davranışları listelemek ve tanımlamak oldukça önemlidir. “ABC Davranış Yönetimi Raporları” sayesinde her bir öğrenci için ayrı davranış durumu kaydedilebilir. Gelişim olup olmadığı takip edilebilir.

Sınıf ortamında davranış yönetiminden öğretmen sorumludur. Öğretmenin davranışlarındaki tutarlılık ve kararlılık öğrenciyi olumlu yönde etkileyecektir. Öğretmenin davranışları anlaşılır, anlamlı ve öğretici olmalıdır. Bu yüzden her bir öğrenci için akılda kalıcı davranış takip çizelgesi raporları hazırlamanın önemi büyüktür.

ABC Davranış Sertifikaları

Olumlu davranışların ortaya çıkarılması, olumsuz davranışların ortadan kaldırılarak olumluya dönüştürülmesi, okulun en önemli rollerinden biridir.

Öğrencilerinizi daha iyi motive edebilmek için davranışlarını belirlediğiniz kriterlere göre puanlayabilirsiniz. Davranış yönetimi modülü ile öğrencilerinize belirli bir puana ulaştıklarında sertifika verebilirsiniz.

Sadece olumsuz davranışlara dikkat çekilmesi yanlış bir tutumdur. Etkin davranış takibinde olumlu bir benlik kavramı geliştirmesi için de öğrencinin olumlu her türlü davranışının ve başarısının pekiştirilmesi gerekmektedir.

ABC Davranış Sertifikasının bu bağlamda önemi oldukça büyüktür. Öğrencilerinizin belirli puanlara ulaştığında alacakları sertifikalar olması, bu davranış sertifikaları ile ödüllendirilmeleri kuşkusuz onları motive edici oluyor. Böylelikle ABC davranış yönetimi konusunda vermiş olduğu sertifikalar ile de olumsuz davranışın ortadan kaldırılmasında ve olumlu davranışın sürdürülmesinin sağlanmasında da önemli bir katkı sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki her bir öğrenci ayrı bir özelliktedir.

Öğrencilerin davranışları genellikle olayların sonuçlarına göre şekillenir. Neyin “kabul edilebilir” olduğunu, nerede durmaları gerektiğini davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek öğrenirler. Önce dener sonra sonucunu gözlemlerler. Öğrenci davranışı ile istediğini alıyor ise davranışın iyi olduğunu düşünecek ve ileride de tekrarlayacaktır. Bu şekilde öğrenme gerçekleşir.

Çocukların en fazla ve nitelikli vakti okul ortamında geçirdikleri düşünülürse, öğrenmelerin önemi burada başlar ve ebeveyn tutumları da çocukların eğitiminde kritik rol oynar.

ABC App Store
Mağazası

IOS işletim sistemi kullanan cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
App Store'den İndirin

ABC Google Play
Mağazası

Android işletim sistemi kullanan cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
Google Play'den İndirin