duyuru programı

Eğitimi verilen derslerle ilgili olarak vazgeçilmez olan ilişkilerin başında velilerin fikri ve uygulama desteğinin anlık olarak alınması gelir. Bu destek ise eğitim süreçleri içerisinde anlık olarak okul duyurularının vakit kaybı olmaksızın velilere aktarımını içermektedir. Okullar tarafından yapılan bu bilgilendirmeler duyuru takip sistemi vasıtası ile yapılmaktadır. Okul içerisindeki yönetimin yada öğretmen duyurularının online tabanda güncel olarak yönetimine duyuru takibi diyoruz.

ABC Duyuru Takip Sistemi'ni Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Duyuru Takip Sistemi komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

mobilabc2

ABC'yi İnceleyin

Profesyonel eğitimcilerin yönergeleri, velilerin istekleri ve öğrenci gelişim takibi ön planda tutularak sürekli geliştirilen ABC'yi inceleyin.

Şimdi İncelemek İstiyorum

Duyuru Takip Sistemi ile SMS Maliyetlerini Sıfırlayın

Okul ve kursların en büyük ihtiyaçlarından biri de öğrencilerin velileri ile ve aynı zamanda online eğitim sürecinde öğrencilerle daha sıkı iletişim ihtiyacında olmalarıdır. Bu noktada da ABC’nin okul duyuru takip sistemi eksiksiz olarak bu isteklerini yerine getirmektedir. Duyuru takibi ABC OYS’nin en önemli işlevsel yapılarının başında gelen modüllerindendir.

ABC’yi kullanan veli veya öğrencilerinize gönderilen bildirimler için SMS’e ihtiyaç duymazsınız ve tamamen ücretsizdir.

Öğretmenler ve yöneticiler anlık olarak duyuru paylaşabilirler, duyurularını velilere, öğrencilere özel gönderebilirler. Dilerlerse tüm öğrencilere veya seçtikleri birkaç öğrenciye duyuru yapabilirler. Böylelikle genele bağlı olmaksızın gelişen farklılıkları duyuru takibi sayesinde hem öğrenciler hem de veliler ayrı ayrı takip edebilmektedirler.

Gönderilen duyurular seçeneklere bağlı olarak velilere uyarı sesi ile anlık bildirim olarak gider. Ayrıca veli ABC’yi yüklemedi ise bu durumda okul sms hizmeti aldı ise duyuru takibi sistemlerine bağlı olarak SMS olarak gönderilir. Böylelikle duyuru takip sistemi ile okulunuzda eksiksiz bir duyuru takibi yapmış olursunuz.

Öğretmenler Duyuru Takip Sistemi İle Daha Rahat

Öğretmenler, ABC duyuru takip sistemi sayesinde yetkili oldukları sınıflara toplu ya da bireysel duyurular gönderebilmektedir.

Konularda telafi yapmasını istediğiniz bir öğrenciniz için sadece o öğrencinize ve velisine özel bir duyuru oluşturabilirsiniz. Ya da duyurularınızı tüm sınıfa açabildiğiniz gibi sadece velilere özel içerikler de oluşturabilirsiniz. Gönderdiğiniz her içerik için veli ya da öğrencileriniz, bildirim almaktadır. ABC duyuru takip sistemi sizin için mesaj içeriklerini okumayan veli ya da öğrencilerinizi listelemektedir.

ABC duyuru takibi ise gönderdiğiniz bir duyuruyu takip eder. Sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılar var ise onlara duyurular SMS yoluyla ulaşmaktadır. Böylece SMS maliyeti ortadan kalktığı için okul yönetimi ya da öğretmenler diledikleri her konuda velileri sınırsız bilgilendirme hakkına sahiptir. Ayrıca mesajlar, sizin adınıza sistem tarafından profesyonel bir şekilde gönderilir. Gününüzün büyük bir vaktini alan veli whatsapp ve benzeri gruplardaki yazışma trafiğini de azaltacak hatta farklı bir alternatife gerek bırakmayacaktır.

Veliler Duyuruları Okudu mu?

Özellikle öğrencilerin günlük yada haftalık gelişimsel düzeyini takip etmek isteyen veliler için duyuru takip sistemi gerçekten vazgeçilmez bir dönüşüm sağlayacaktır. Veliler, yoğun iş hayatından fırsat bulup istedikleri sıklıkta okullarını ziyaret edemeyebilir, kalabalık whatApp yazışmalarından ise verimli geri dönüşler alamayabilirler.

ABC duyuru takip sistemi sayesinde, okul yönetiminin ve öğretmenlerin hem öğrenciler hem de okul ve sınıflardaki gelişme ve yeniliklerle ilgili velilere gönderdikleri bilgilendirme ve okul duyuruları her iki tarafın zamanı iyi yönetebilmesi ve tamamen çocuğun gelişimine odaklanması açısından oldukça önemlidir.

Velilere göndermiş olduğunuz duyuruların okunup okunmadıkları da okul yöneticileri ve öğretmneler için önemlidir. Hangi veliye ulaştıklarını buradan takip eden okullar duyuruların akibetlerini de görmek raporlarını almak isterler.

ABC duyuru takip sisteminde göndermiş olduğunuz duyuruların okunup okunmadığı raporlarını alabilir, analizlerini yapabilirsiniz. Hangi sınıfların, hangi duyuruların hangi kullancıların duyuruları takip ettiklerini okudular ise ne zaman okuduklarını ABC’de görmeniz çok kolaydır.

ABC Okul Yönetim Sistemi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Öğrenci Duyuru Takibi

Öğrencilerin, okullarda takip etmesi ya da akıllarında tutması gereken pek çok gelişme olabilmektedir. ABC Duyuru Takibi ile ödevler, okul yönetimi duyuruları, yakın bir tarihte planlanan okul gezisi vb. gelişmeler duyuru takip sistemi sayesine aktarılacak güncel bilgiler olarak düzenlenebilecektir.

Okul yönetimi ve öğretmenler, tüm bu konular hakkında öğrencilere aplikasyon aracılığıyla duyurular göndermektedir. Öğrenciler her okul duyurusu için bir bildirim almakta böylece trafik ve gelişmelere hakim olmaktadır.  Öğrencilerinin gelişimini yakından takip eden öğretmenlerin bazı öğrencilere özel gönderdiği bireysel telafi ödevleri ya da ekstra duyuruları olabilmektedir. ABC duyuru programı sunduğu bu bireysel duyuru özelliği, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmeleri ve disipline olmaları açısından oldukça önemlidir.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

ABC Mobil Uygulama

ABC duyuru takip sistemi mobil uygulama omurgası üzerine inşa edilmiştir. Sade ve ergonomiyi ön plana alan tasarımları ile kullanıcılarından yüksek puanlar alan ABC Mobil uygulamasını aşağıdaki mağazalardan indirebilirsiniz.

ABC’yi App Store’den indirin. (IOS işletim sistemini kullanan cihazlar)
ABC’yi Google Play’den indirin. (Android işletim sistemini kullanan cihazlar)
ABC’yi App Gallery’den indirin. (HarmonyOS işletim sistemini kullanan cihazlar)

abc şimdi okulunuzda