Ölçme Değerlendirme

Sınavlar yapın, anında değerlendirin.

Kazanımlara göre; klasik, online yada seçmeli sınavlar/testler yapın. Yaptığınız sınavlar kazanım esaslı olacağı için öğrencilerinizin analizlerini, geliştirilmesi gereken konuları tespit edebilir ve ilgili konuyla alakalı zorluk çeken tüm öğrencilerinize etütler düzenleyebilirsiniz.

Etüt ve sınav, ölçme değerlendirme modülleri birbiri ile tam entegre olduğu için okulunuzdaki yönetiminizi çok pratik yapıya kavuşturmaktadır.

Yaptığınız ölçme değerlendirme sonuçlarını rapor edebilir, raporlar üzerinden gerekli değerlendirmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikler
  • Klasik sınavların değerlendirilmesi
  • Çoktan seçmeli sınavların değerlendirilmesi
  • Online sınavların değerlendirilmesi
  • Ölçme değerlendirme raporları
  • Kazanımlara göre analizler