öğrenci bilgi sistemi

Günümüzde öğrenci bilgi sistemi yazılımının avantajları açıklanamaz ancak özetlenebilir. Yazılım sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gibi önemli kaynak kullanımınızı da sınırlar. Çok basit ve her kurumda geçerli olan bir örnek verelim. Personeliniz, aynı evrak işlerini tekrar tekrar doldurmak yerine, diğer önemli görevleri yerine getirebilir.

Dünya, son birkaç on yılda teknolojide yüzyıllara kıyasla muazzam bir büyüme gördü. Bulutlanma ve veri yönetiminin önemi anlaşıldı. Böylelikle birçok kuruluş, insan çabasını azaltarak prosedürleri basitleştirmek için kapılarını açtı.

ABC’nin bilgili e-öğrenme ve eğitim geliştiricileri, bulut tabanlı öğrenci bilgi uygulamaları oluşturur. Böylelikle sorunsuz öğrenci bilgi sistemi entegrasyonları gerçekleştirir. ABC Öğrenci Bilgi Sistemi ile ders kaydı, transkriptler, not sonuçları, program oluşturma, yoklama takibi gibi birçok veriler incelenebilir. Böylelikle öğrenci verilerine dayalı analizler en üst seviyede incelenebilir.

Düzenli ve otomatik güvenlik güncellemeleriyle, sistemin güvenlik seviyesi çok yukarılardadır. Ek olarak, bulutta depolanan herhangi bir bilginin birden çok otomatik yedeklenir. Bu sayede önemli bilgilerinizin asla kaybolmamasını sağlar.

ABC Öğrenci Bilgi Sistemi'ni Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Öğrenci Bilgi Sistemi komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

mobilabc2

ABC'yi İnceleyin

Profesyonel eğitimcilerin yönergeleri, velilerin istekleri ve öğrenci gelişim takibi ön planda tutularak sürekli geliştirilen ABC'yi inceleyin.

Şimdi İncelemek İstiyorum

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile Yadsınamaz Özellikler

Basit programlar ile öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında iş birliğine dayalı koordinasyon sağlanabilmekte. Böylelikle duyurular tek bir tıklama ile detaylı olarak incelenebilmektedir.

ABC’nin özgün bir yazılımı olan öğrenci bilgi sistemi, olay izleme ve raporlama, özel dokümantasyon ve gelişim izleme özelliklerini en üst seviyede kullanır. Bunun yanı sıra ebeveyn bildirim sistemleriyle aileler her zaman öğrencilerden haberdar olur. Ayrıntılı dokümantasyon, özelleştirilmiş olay raporları ve doğrudan veri görüntüleme için mobil uygulamalar ile desteklenir.

Öğrenci Bilgi Sistemi ile beraber öğrenci verileri, özel native mobil uygulamaları aracılığıyla toplanmaktadır. Öğrenci / öğretmen uygunluk planlayıcılarını, online kurs seçimleri için planlama seçeneklerini içerir.

Yoklama yönetimi, katılım raporlama ve bir öğrencinin mevcut, geç veya devamsız olduğu incelenebilir. Gerçek zamanlı katılım durumu görünümlerini öğrenci bilgi sistemi ile kolayca takip edilebilir. Bildirim uygulaması sayesinde mesaj veya e-posta yoluyla bildirilir. Böylelikle öğrenciden her zaman ve her an haberdar olunabilir.

Profesyonel Okul Yönetim Sistemi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen öğrenci bilgi sistemi, mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Öğrenci Bilgi Sisteminden Daha Fazlası

ABC OBS ile tüm öğrenci verilerinin 360 derecelik bir görünümünü sağlar. Öğrencilerle ilgili tüm etkinliklerin sekmelerini tutmak, okul yönetiminin kritik bir parçasıdır. Öğrenci bilgi sistemi, öğrencilerin katılımının ayrıntılı bir kaydını tutmanıza ve ayrıntılar eklemenize yardımcı olur. Anlık hatırlatıcılar, yöneticilerin öğrenci katılımındaki düzensizlikler hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca gerekli önlemlerin alınabilmesi için ayrıntı eklemesini sağlar.

ABC OBS’nin temel amacı öğrenciler, idare ve öğretmenlerle ilgili sorunları düzene koymak sayılabilir. Ayrıca merkezi bir bilgi kaynağı ve yönetim çözümü sunarak daha geniş bir bakış açısı sunar. ABC OBS, yöneticilerin uygulamaları ve işlevleri benzersiz yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilmesi için tasarlanmıştır. Kapsamlı kurumsal çalışma ve öngörü sağlar.

Her öğrencinin bir sınıfta benzer etkileşim düzeyine sahip olacağını varsaymak gerçekçi değildir. Okulunuzdaki atmosfer ne kadar samimi olursa olsun, her zaman bir sebepten ötürü geride kalan bazı öğrenciler olacaktır. ABC öğrenci bilgi sistemi ile herkes arasındaki iletişim kapılarını açmaya yardımcı olarak bu kadar kullanışlı olabileceği yer burasıdır.

Öğrenci bilgi sistemi makalemizi PDF versiyonundan okumak için tıklayınız.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

ABC Mobil Uygulama

ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama omurgası üzerine inşa edilmiştir. Sade ve ergonomiyi ön plana alan tasarımları ile kullanıcılarından yüksek puanlar alan ABC Mobil uygulamasını aşağıdaki mağazalardan indirebilirsiniz.

abc şimdi okulunuzda