okul pdr servisi

Çocuklarımızla okullarda yoğun bir şekilde ilgilenen PDR Servisi bilinen bir diğer adı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi eğitim öğretim alanında her geçen gün daha da çok ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul PDR Servisi Öğretmenleri; öğrencilerin kendilerini geliştirme ve ifade edebilme, sorunlarını irdeleyerek çözüm önerileri sunma vb. gibi kişisel gelişimleri konusunda oldukça faydalıdır.

Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle eğitimi tamamlatıcı ve destekleyici bir hizmet olan Okul PDR Servisi hizmetlerine önem verilmektedir.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC PDR Servisi, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

Okul PDR Servisi'ni Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Okul PDR Servisi ile komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

ABC PDR Servisi Modülü

ABC PDR Servisi Modülü, okulda öğrencilerin psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Modül, öğrenci kayıtlarını tutar ve öğrencilerin psikolojik durumlarını takip eder. Ayrıca, öğretmenlerin veya velilerin bir öğrenci hakkında endişeleri olduğunda, modül sayesinde öğrenciye destek sağlanır. ABC PDR Servisi Modülü, okulların öğrencilerin zihinsel sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Çocuklarınız Okul PDR Servisinde Kendini Daha İyi Tanıyor

Okulda PDR servisi hizmeti, öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen PDR Servisi yardım hizmetleridir.

Okul başarısında ailenin rolü yadsınamaz. Çocuk eğitimde anne baba tutumlarının önemli olduğu herkes tarafından kabul edilir. Sınav sistemleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi başarıyı destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Okul PDR servisi öğrencinin yanısıra gerekli durumlarda ailesi ilede görüşerek var olan yönlendirmeleri yapmaktadır.

Okul PDR Servisi ile Profesyonel Anketler Yapın

Profesyonel bir Okul PDR servisi; öğrenci, öğretmen ve veliler için kullanılabilir. İsterseniz online PDR anketleri veya isterseniz yüz yüze rehberlik görüşmeleri yapabilirsiniz. Danışanlar ile yapılan görüşmeleri kaydedebilir, yıllarca saklayabilirsiniz.

PDR Servisi tüm okul kademelerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri için hazırlanmıştır. Rehberlik Takip Programı; rehberlik öğretmenlerinin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esaslarını baz alır. Sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak işlem basamaklarından oluşturulmuştur. Aynı zamanda Rehberlik Takip Programlarında yürütülen çalışmaların standartlaştırılması ve kolaylaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Takip Programı içerisinde okul PDR servisi hizmetleri, özel eğitim hizmetleri baz alınır. Rehberlik öğretmenlerinin görev aldığı komisyon ve komisyondaki görevleri, servisin dosyalama sistemi detayları eklenebilir. Personellerin özlük hakları, hizmet içi eğitimlere katılım, kullanılan formlar ve yararlanılabilecek dosyalara yer verilmiştir. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik öğretmenleri farklı formlar da geliştirip, kullanabilirler.

Okul PDR Servisindeki envanter, anket vb. hazırlanırken; alanla ilgili kuramsal bilgiyi temel alan, mevzuat ile uyumludur. Aynı zamanda rehberlik öğretmenlerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmiştir.

Okul PDR Servisi Takip Raporları

Okul PDR Servisine yönlendirilen öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu hazırlayabilirsiniz.

Okulunuzda PDR hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili sonuçları alınabilir. Bilgisayar ortamında değerlendirilebilmesi amacıyla rapor formatları takip programında oluşturulmuştur.

Öğrenciler açısından her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda PDR tarafından raporlar oluşturulabilir. PDR hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için tedbirler almak ve gerekli kayıt ve raporların hazırlanmasını sağlamak okul yönetimi bazında oldukça önemlidir.

Okula uyum problemi yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması Okul PDR Servisi programlarının önemli özelliklerindedir. Okuldaki risk faktörlerinin tespiti (riskli, parçalanmış aile çocuklar vb öğrencilerin belirlenmesi) ve analizi çıkarılabilir.

Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması önemlidir. Başarısız öğrencilerin başarısızlığının nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporlama sistemi kullanılmaktadır.

Başarılı bir okulda kesinlikle iyi bir Okul PDR Servisi vardır. PDR servisinin yaptığı çalışmalar ile elde ettiği takip Raporları sayesinde, birçok öğrencinin korkulu rüyası sınav kaygısı gibi önemli bir durumun analizi yapılabilir. Analizi yapılan öğrencilerin gerekli destekleri alması sağlanır. Destek alan öğrencilerin sınavlarına psikolojik açıdan daha verimli olması planlanabilir.

ABC Okul Yönetim Sistemi Kolay PDR Yönetimi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, okul PDR servisi gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Okul PDR Servisi makalemizi PDF versiyonu olarak okumak için tıklayınız.

ABC Mobil Uygulama Mağazalarda

Okul PDR Servisi

Okul PDR Servisi

Okul PDR Servisi