online anket

Online anket uygulaması, öğretmen, öğrenci veli gibi eğitim kurumuyla ilgili herkesi kapsamaktadır. Öğrencilerin çeşitli konu veya konularda doğru geri bildirim toplamanın hızlı ve akıllı bir yolu olarak tanımlanır.

Online anketler bir eğitim kurumunda yapılırsa geri bildirim toplamak için ebeveynleri de içerir. Bir anket platformunun benimsenmesi, okul, öğrenci ve velilerin düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanıyarak eğitim kurumlarını başarıya götürür.

Eğitim kurumları, öğrenciler ve öğretmenler, bir online anket uygulaması avantajlarından yararlanır. Öğrenci açısından avantajları pek çoktur. Bir okul, online anket kazırlarken öğrenciler birincil odak noktasıdır. Örneğin öğrenciler araştırma projeleri, tezler ve tezler yürütmek için anket yazılımını kullanır.

Lise öğrencileri, araştırmalarını yürütmek için özellikle çok sağlam bir araca ihtiyaç duyarlar. Öğrencileri kâğıt anketler toplama zahmetinden kurtarır. Böylelikle “kötü veri” riskini ortadan kaldırır. Ayrıca daha basit veri analizini teşvik eder. ABC çevirim içi anket uygulaması, yeni başlayanlar ve küçük çocuklar tarafından kullanılabilecek kadar kolaydır.

Okul, öğretmen, yönetici, veli ve öğrenci için ayrı öneme sahip olan anket uygulamasını iyi kullanan bir kurum çok olumlu dönüşler almaktadır.

Alınan dönüşler değerlendirildiğin de ise başarı kaçınılmaz olacaktır. Ancak sürekli online anket yapan ve fakat alınan dönüşlere bir cevap vermeyen, sorun var ise sorunları çözme odaklı hareket etmeyen kurumlar ise anketler genel olarak kötü bir performans sergilediklerini zaman içerisinde kurum tercihinin azalması ile anlamış olacaktır.

Online Anket Takibi Hiç Bu Kadar Keyifli Olmamıştı

ABC online anket takibi ile öğrencilerin ve öğretmenlerin, memnuniyet ve performans düzeylerini sürekli olarak ölçersiniz. Toplanan verilerle, temel nedenleri belirler ve karşılaşılan sorunları ele alırlar. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere özel anketler hazırlayabilirsiniz.

ABC online anket uygulaması ile velilere yönelik tanıma anketi oluşturulabilirsiniz. Böylelikle ABC online anketleri sonuçlarına göre velileri özel etkinliklerde bir araya getirebilirsiniz.

Somut bir öğrenci-öğretmen ilişkisinin örneği anketler olabilir. Çevirim içi anketlerden alınan sonuçlara göre etkili öğretime katkıda bulunmuş olur. Okullarda ve üniversitelerde öğrencilerin başarısını artırır. Okullar, dersleriyle ilgili öğrenci geri bildirimi toplamak için çevrimiçi anketler kullanır.

Öğretmenler, ders değerlendirmesinden ders dışı etkinliklere, fakülte memnuniyet düzeylerini ölçmeye kadar her alanda ABC anket modülünü kullanabilir.

ABC Okul Yönetim Sistemi İle Keyifli Anketler

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, online anketler gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

ABC Online Anket ile Kontrol Sizde

Online anket modülünü kullanan öğrenciler, anket yetkinliği kazanarak gelecekte profesyonel yaşamlarında fayda sağlar. Bir eğitimci olarak eğitim kurumları, öğrencilere bilimsel bir araştırma aracı kullanma fırsatı sunar. Öğrenciler okulda mutlu ve memnunlarsa, daha çok çalışma ve daha iyi sonuçlar elde etme eğilimindedirler.

Eğitimciler, akademik kurumun gelişim alanlarını keşfedebilir ve öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirebilir. Çevirimiçi anket modülünü kullanan kurumlar,  böylelikle personel için öğretim ortamını iyileştirebilir. Ebeveynler ayrıca eğitim kurumunun nasıl yönetildiğine ilişkin görüşlerini ve algılarını dile getirir ve iyileştirmeler önerir.

ABC’nin çevirimiçi anket programı araştırmacıların gerçek insanlardan toplanan gerçek verilere dayanır. Bu sayede analitiklere dayalı akıllı kararlar almasına yardımcı olur. İşte bu nedenle, ABC Anket Takip modülü öğretim kurumları tarafından en çok aranan özelliklere sahiptir.

abc okul yönetimi sistemi
abc okul yönetimi sistemi

Öğretmenler tarafından yürütülen araştırma çalışmalarının önemini biliyoruz. Bu yüzden online anket modülünde, anket sorularının sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca, bir araştırma için anket sayısı ve yanıtlayıcı sayısı için belirlenmiş bir sınır yoktur. Böylelikle dilediğiniz hedef kitleleri özgürce kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

ABC e-Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edelebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmekte siniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

ABC online anket makalemizi PDF versiyonunda okumak için tıklayınız.

Ücretsiz Tanıtım İsteği

    abc şimdi okulunuzda