ÖRAV’dan COVID-19 Sürecine Yönelik Bir Araştırma

ÖRAV'dan COVID-19 Sürecine Yönelik Bir Araştırma

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Covid-19 dönemini öğretmenlerin ve ebeveynlerin nasıl değerlendirdiğini, bu sürecin öncelikle aile ve ev yaşamına yansımalarını, sürece yönelik algımızı, duygusal ve diğer ihtiyaçlarımızı ve başta öğretmenler olmak üzere hem yetişkinlerin hem de çocukların eğitim ihtiyaçlarını anlamak üzere kapsamlı bir araştırma yürütmeye başladı.

Eğitimcilerin ve ebeveynlerin görüşleriyle Türkiye temsili bir örneklemi temsil etmeyi hedefleyen “Karantina Döneminde Gündelik Pratikler, Algı ve İhtiyaçlar” isimli araştırmanın amacı, süreçle ilgili sosyal ve duygusal anlamda neler yaşadığımızı keşfetmek. Bu kritik dönemin bilgisini üretmenin bizlere faydalı olabilecek bir iç görü kazandıracağını söyleyen ÖRAV, elde edilen verileri raporlaştırarak tüm eğitimcilere katkı sağlamayı planlıyor.

Yaklaşık 5 dakika süren bu kısa ankete katılarak siz de ÖRAV’ın araştırma raporuna katkı sağlayabilirsiniz:

https://tr.surveymonkey.com/r/Pandemi2020