Ortaokula Geçişi Kolaylaştırmayı Hedefleyen Basit Bir Yazı Alıştırması

Ortaokula Geçişi Kolaylaştırmayı Hedefleyen Basit Bir Yazı Alıştırması

Wisconsin Üniversitesi araştırmacılarından profesör Geoffrey Borman’ın gerçekleştirdiği yeni bir araştırmaya göre düşük maliyetli bir uygulama, gelişim yıllarında öğrenciler için büyük bir fark yaratabilir. Borman, basit bir yazı alıştırmasının, ortaokula yeni başlamış 1000’den fazla öğrencinin hayatını nasıl değiştirebilceğini keşfettiğini söylüyor.

Araştırmacılara göre diğer sosyal ve duygusal gelişim uygulamaları öğrenci başına 500 dolardan fazla maliyet oluştururken, yazı uygulaması bunun çok daha azına mal oluyor: Öğrenci başına 1,35 dolar. Üstelik sonuçlar, daha pahalı uygulamaların üstünde bir başarı sağlıyor.

Ortaokul pek çok öğrenci için, gelişimsel ve fiziksel değişime ek olarak, çoğunlukla yeni bir yerde tek öğretmenden çok öğretmenli bir sisteme geçiş nedeniyle özellikle zor bir dönemdir. Borman “Okula yabancılaşma ve ilgisizleşme sıklıkla ortaokulun başlangıcında kök salar,” diyor. Çalışma, çocuklara korkularının yaygın olduğunu hatırlatarak ve akranları ve öğretmenleriyle aidiyet duygusunu özendirerek bu geçişi kolaylaştırmak için tasarlandı.

Önerilen çözüm basit: Çalışmadaki yeni ortaokul öğrencileri (Amerika’da altıncı sınıfta başlıyor), eğitim yılının başında, onlardan önceki öğrencilerin şunlara benzer ifadelerini düşünmeleri için 15 dakikalık iki yazı alıştırması yaptılar: “Yedinci sınıf öğrencilerinin tamamına yakını altıncı sınıfın başındayken ortaokul testlerine katılmaktan endişe duyduklarını, fakat yedinci sınıf öğrencilerinin tamamı, şimdi bu testlere girmekten daha az korktuklarını” ve “Yedinci sınıf öğrencilerinin tamamına yakını, ilk başta altıncı sınıfın başında ‘uygun’ ya da ‘uyumlu’ olduklarından endişe duyduklarını, fakat yedinci sınıf öğrencilerinin tamamına yakını şimdi oraya ‘uygun’ ve ‘ait’ olduklarını bildiklerini söyledi.”

Metinler, aynı zamanda, önceki öğrencilerden, onların test korkuları, sosyal kaygıları ve öğretmenlerle ilişkileri hakkındaki korkularına ilişkin -hepsi yeni gelen öğrencilere onların zorluklarının normal ve aşılabilir olduğunu gösterme gayretinde olan- alıntı ve anekdotlar içeriyordu.

Kısa yazı yönlendirmeleri üç basit ve açık uçlu soru sordu:

“Sizin gibi altıncı sınıf öğrencilerinin sınavlara girmekten neden korkması gerektiğine ilişkin bir ya da iki sebep belirtin.”
“Sizin gibi altıncı sınıf öğrencilerinin sınavlara girmekten neden biraz zaman geçtikten sonra daha az korkması gerektiğine ilişkin bir ya da iki sebep belirtin.”
“Sizin gibi altıncı sınıf öğrencilerinin, sınavlara girmekten endişelenirken bile neden sınavlarda başarılı olabildiğine ilişkin bir ya da iki sebep belirtin”
Araştırma, ardından, katılımcılara, onlardan önce gelen öğrencilerin altıncı sınıfta, şimdi kendilerinin hissettikleriyle karşılaştırıldığında ne hissetmiş olabilecekleri hakkında iki çoktan seçmeli soru sordu. Bir ay sonra, öğrenciler, sosyal etkileşim ve yeni ilişkiler konusunda zor geçiş dönemlerinde onlara rehberlik etmeyi amaçlayan benzer sorulara cevap verdiler.

Bu çalışmaya katılan öğrenciler, önemli bir değişim sergilediler. Borman bu durumu şöyle anlatıyor: “Çalışmaya katılanlar öğretmenlerine güvendiklerini, okulu sevdiklerini ve kendilerini uyum sağlamış hissettiklerini bildirdiler. Okul hakkındaki bu olumlu tutumlar öğrencilerin bilişsel ve psikolojik kapasitelerini okulda başarılı olmak için kullanmalarını sağlarken, daha az endişelenmelerine yardımcı olur.” Bu öğrenciler aynı zamanda okula daha az devamsızlık yaptılar ve daha az disiplin problemi yaşadılar. Borman, öğrencilerin inanç ve tutumlarındaki değişimin zaman içinde, öğrencilerin olumlu inançlarını pekiştirerek, akademik performanslarını iyileştirdiğini söylüyor.

Uygulamanın maliyeti de oldukça düşük. Araştırmacılar, çalışmanın öğrenci başına maliyetini malzemelerin baskı maliyeti ve bu 15 dakikalık iki etkinlik için öğretmenlerin harcadığı zaman için 1,35 dolar olarak öngörüyor. Borman’a göre bazı popüler sosyal ve duygusal gelişim araçlarının maliyeti öğrenci başına 580 dolardan fazla tutuyor.

Olumlu tutum döngüsü, bu kısa, düşük maliyetli uygulamanın çok güçlü bir araç olmasını sağlıyor. “Öğrencilerin zaman içinde inançlarındaki ve tutumlarındaki bu değişiklik akademik performanslarını geliştiriyor, bu da öğrencilerin olumlu tutumlarını daha da pekiştiriyor,” diyor Borman.

Basit ve yinelenen sorular ortaokul öğrencilerinin her birine sorulabilir. Bu sorular öğrencilere akranlarının yaşadıkları zorlukları hatırlatarak, korku ve kaygıları üzerine düşünmeleri konusunda onları cesaretlendirirken güven duygusu yaratıyor ve öğretmenleri ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Çeviri: Funda Tuğrul

Kaynak: https://edut.to/2VpQMzr