akademik takvim programı

Akademik takvim, eğitim kurumlarının farklı ders ve gruplardaki tüm öğrenci ve velilerle iş birliği ve iletişim kurması açısından çok önemlidir. ABC Akademik takvim programı, akademik ve idari faaliyetlerin planlanmasında öğretim üyeleri ve kurum yönetiminin bir iletişim aracı olarak çalışır.

Her yıl kurumda öğrenim gören öğrenci sayısı arttıkça tek bir akademik takvim programı olması ve doğru uygulanması önemlidir. Akademik takvim yönetimi, farklı tarihlere eşlenmiş etkinliklerin listesini içeren kolay bir programdır.

Akademik takvim programında planlanma şekli önemlidir. Akademik hedeflerde ve eğitim kurumlarının iş hedeflerinde sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Okullar ve etüt merkezleri için akademik takvim kavramı büyük ölçüde değişir. MEB’e bağlı kurumlar, tam bir akademik yıl için dönemler ve günler etrafında planlanır. Öğrencilerin başlangıcı, sınavlar, tatiller ve önemli olaylar gibi çeşitli etkinlikler akademik takvim programına önceden eklenebilir. Bu sayede okul çeşitli zaman çizelgeleri şeklinde diğer çizelgeleme araçlarını hazırlamaya başlayabilir. Akademik takvim, tüm eğitim kurumu için dönüm noktası planlama sistemidir.

ABC ile Akademik Takvim Programınız Her Zaman Yanınızda

ABC Akademik takvime eklenecek anlık bir sınav tarihi, ani tatil gibi herhangi bir değişiklik yapılabilirsiniz. Başka bir deyişle anlık değişimler ABC Akademik takvimde öğrenci ve velilere anlık olarak iletilebilirsiniz.

Her şeyin çok hızlı bir şekilde gelişerek değiştiği günümüzde kurumunuzda ki ABC akademik takvim programını kullanarak yeniliklerin nimetlerinden yararlanabileceksiniz. ABC Akademik Takvim Programı, kurumun akademik takvimlerini ve zaman çizelgelerini yapılandırmak ve çalıştırmak için çeşitli modüller içerir.

Tüm öğrenciler ve öğretmenler için ortak olan veya gruplara veya sınıflara özel bir etkinlik oluşturabilirsiniz. Etkinlikler takvimde oluşturulduktan veya otomatik olarak doldurabilirsiniz. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler gibi diğer kullanıcılar bunu panolarından görüntüleyebilirsiniz.

Bir Yıllık Akademik Takvim Programınızı ABC Okul Yönetim Sistemi ile Yapın

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan, akademik takvim programı yönetiminde de kullanıcılarına pratiklik sunan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, akademik takvim programı gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

ABC Akademik Takvim Programının Faydaları

Akademik takvim programındaki etkinliklere dilerseniz bildirim seçeneği ekleyebilirsiniz. Entegre bir SMS paketiniz varsa, olaylarla ilgili SMS bildirimi anlık olarak gönderilebilir. Ayrıca, ABC mobil uygulama yüklenirse, bir etkinlikle bağlantılı tüm kullanıcılar bir anında iletme bildirimi alır.

ABC akademik takvim programı, kullanıcılara birçok konuda yardımcı olur. Özellikle öğretmenlere, idari birime, velilere ve öğrencilere ayrıcalıklarına göre takvime erişim verilmesi. Böylelikle her birey kendisine göre yardımcı olabilecek planlamaları inceleyebilirsiniz.

Planlanan veli-öğretmen toplantılarının takibi sayesinde öğretmenler ve veliler arasında sürekli bir diyalog aktif hale gelir. Özellikle her yerden, her zaman ABC akademik takvime erişim sağlayabilirsiniz.

ABC akademik takvim programı her zaman sizi iletiye taşır. Sınavlar hakkında öğrenci ve velilere önceden bilgi verildiği için öğrencilerin akademik performanslarını arttırabilirsiniz. Bu sayede öğrenci ve öğretmenlerin başarısı artarak ilerleyecektir.

Öğrenci ve öğretmenler arasında eklenen etkinlikler sayesinde önceden hazırlık yapılması gereken tüm işlere her birey entegre olacaktır.

ABC akademik takvim programı ile sınırsız düzenleme yapabilirsiniz. ABC akademik takvime erişen yüzbinlerce kullanıcı göz önüne alınmaktadır. Düzenleme ve revizyonların yetki alanlarını dilediğiniz yetkiliye iletebilirsiniz.

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır. Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır. Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.  ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedirler. Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edilebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC e-Okul Yönetim Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmektesiniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

Akademik takvim programı makalemizi PDF versiyonunda okumak için tıklayınız.

Ücretsiz Tanıtım İsteği

    abc şimdi okulunuzda