anket programı

Kurumunuzu hep daha iyi seviyelere çıkarmak ve çıkardığınız iyi noktalarda kalmasını pekiştirmek için çeşitli çalışmalar, etkinlikler yaparsınız. Yaptığınız çalışma ve etkinliklerin vermini ise takip etmek istersiniz. Bu noktada velilerinize, öğrencilerinize, öğretmen ve personelinize anket programı vasıtası ile çeşitli online anketler düzenleyerek yaptığınız çalışmanın etkinliğini ölçebilirsiniz.

Çalışmalarınız akademik veya sosyal alanlarla alakalı olabilir. Yaptığınız her ankete verilen cevaplar kurumunuz için oldukça kıymetlidir. Profesyonel bir anket programı ile değerlendirdiğiniz verileri işleyebilir, daha iyi çalışmalar yapmanıza olanaklar sağlayabilirsiniz.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC Anket Programı, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

ABC Anket Programı'nı Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Anket Programı komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

Anket Programı

ABC Online Anket Programı sayesinde herhangi bir konuda anket yapmak çok kolaylaşır. Bilgi o kadar düzenlidir ki size sadece raporları incelemek kalır.

Okulun her alanda başarıya ulaşması iyi bir ekip ruhuyla gerçekleşir. Bu ekip yönetim, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanlardan oluşmaktadır. Veli boyutunun bu ekip için önemini çok iyi bilmekteyiz. Bu inançla velilerimizin okul ve yönetim hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini belirleyebilmek hayati önem taşır. Çalışmalar ve geliştirmeleri bu doğrultuda sürdürebilmek için online anket programı kullanılmaktadır.

Çeşitli alanlarda olduğu gibi okul yönetiminde Anket programı geniş bir biçimde kullanılmaktadır. Okul yönetimi anket programı yardımıyla öğrencilerin kimliği, aile yaşamı, sağlık durumu gibi özel bilgilere erişebilir. Aynı zamanda öğrencinin eğitsel planları, okul içi etkinlikleri, çalışma alışkanlıkları gibi konularda bilgi alınabilir. Böylelikle öğrencilerin belli konularda tavır ve kanıları öğrenilebilir.

Düzenlenen her bir online anket, gazetelerdeki makalelerde adı geçen birkaç kişinin ötesinde gerçekten değerlendirme yapan kişileri ön plana çıkarmak için kullanılır. Yalnızca birkaç kişiyi değil, okulun tüm yararlanıcılarını yansıtan değerlendirmeleri toplar.

ABC Anket Takibi İle Kurumunuz Daha Prestijli!

Başarılı bir kurumun öncelikle paydaşlarının görüş ve düşüncelerine önem vermesi gereklidir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının yönetimleri sık sık öğrenci, öğretmen ve veli memnuniyet anketleri düzenleyerek geri bildirim almakta ve kurumlarını bu doğrultuda geliştirmektedir.

ABC Okul Yönetim Sistemi, bu süreci daha da kolaylaştırmak ve etkinleştirmek için ABC Anket Takip Modülü’nü sunmaktadır. Bu modül ile kurumlar, kolayca anketlerini oluşturabilir, yönetebilir ve sonuçları raporlayabilir.

Anket Takip Modülü’nün sunduğu avantajlar sadece yönetim açısından değil aynı zamanda kurum imajı açısından da oldukça önemlidir. Öğrenci, öğretmen ve velilerin görüşlerine önem verildiğinin gösterilmesi, kurumun saygınlığını artırır. Ayrıca, anket sonuçlarının analiz edilerek kurumda gerekli iyileştirmelerin yapılması, kurumun kalitesinin artmasına ve bu da doğrudan prestijinin yükselmesine katkı sağlar.

ABC Okul Yönetim Sistemi’nin Anket Takip Modülü, kurumunuzun prestijini artırmak ve paydaşlarınızla daha etkili bir iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sunar.

Anket Yönetimi

Kurumunuzada düzenlediğiniz birbirinden kaliteli anket soruları çok önemlidir. Kullanıcıları sıkmamanız çok önemlidir. Anketlere verilen cevaplarda kurumunuz için önem arz etmektedir. Ancak bu kadar yoğun bilgiyi nasıl değerlendireceksiniz? Tamda bu noktada ABC Anket Programı devreye girmektedir.

Okul yönetimi anketlerinde de kızgın bir öğrencinin- velinin sadece tek seferlik bir şikayetimi mi yoksa genel bir sıkıntıyı mı dile getirdiğini bilmek gerekir. Tek bir veliyi- öğrenciyi mutlu etmek, bireysel görüşlerin ve deneyimlerin genel durumu anlatır. Okulun, öğrenci ve velilerini ne derece temsil ettiğini ölçmeye yardımcı olabilir.

Anket programı ile hazırlanan anket soruları, doğru şekilde yapıldıklarında insanların düşünceleri ve davranışları hakkında somut rakamlar sağlayabilir ve bu sonuçlar önemli kararlar almak için kullanılabilir.

Okul yönetimi için aynı soruları zaman içinde tekrar sormak, değişimleri anlamak için bakış açısı sağlayacaktır.

Öğrencilerin genel morali ile okul memnuniyeti arasında doğrudan bir ilişki bulunur ve anketler bunu görmenizi sağlar. Öğrencilerinize “Dersleriniz ne kadar anlamlı?”, “Dersleriniz ne kadar zorlayıcı?” ve “Normal bir haftada, okulda ne kadar sıklıkta stresli hissediyorsunuz?” gibi sorular sorun. Yanıtları, nelerin işe yaradığını, nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu belirlemenize ve bunlara dayanarak hareket etmenize yardımcı olabilir.

Mükemmel Bir Anket Programı

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, anket programı gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir.

ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

ABC Online Anket

Çoğu öğrenci gelişimini yönetim desteklemek ister, gelişimlerini destekleyen ve diğer öğrenciler ile iyi ilişkiler kurmalarını sağlayan öğrenciler başarılı olur. Öğrencilerin okulunuzda bu tür fırsatlar bulunduğuna inanıp inanmadıklarını öğrenmek için anketlerden faydalanın.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin düzenli performans değerlendirmelerini yapmak anket yönetimi açısından ödemlidir. Böylelikle profesyonel olan ABC Anket Programı ile okul yönetimine okulun durumu ilgili düşünceleri konusunda zamanında anlık ve güncel bilgi sağlayabilir.

Okulun öğretmenlere ve dolayısıyla velilere daha kaliteli hizmet verebilmesi için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Online anket programı ile öğretmenlerin okuldaki uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemek için çeşitli anket düzenlenmektedir. Öğretmenlerin yapacağı değerlendirme mevcut durumu belirlemeye önemli katkılar sağlayacaktır.

Sürekli izleme ve değerlendirme gibi geri bildirimler önemlidir. Zaman içinde yüksek düzeyde kalite sağlamaya çalışan okul yönetim girişimlerinin bir parçasıdır. Bu yaklaşımları seçerken, tüm öğrenci, öğretmen ve veliler ile bir etkileşim ve diyalog yolu olmalıdır. Öğretmenler ve talepleri de şirketiniz gibi yıllar içinde değişir ve sabit kalmaz.

Anket Programı PDF Versiyonu

Anket programı makalemizi PDF olarak okumak için tıklayınız.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin