Başarılı Okulların Özellikleri

Ebeveyn olarak sorumluluklarımız oldukça fazla. bunlar içerisinde belkide en önemlilerinden birisi evlatlarımızın gidecekleri okulları seçebilmektir. Başarılı bir okulu genel hatları ile analiz etmek istiyorsanız bir miktar inceleme yapmak durumundasınız. Sizlere fikir verebilecek bir kaç başlığı paylaşıyoruz.

Gelişim Dönemine Uygundur
Okulun organizasyonu, politikaları, müfredatı, öğretimi ve değerlendirmesi ile ilgili olarak alınacak tüm kararların öğrencilerin farklı yapıları göz önünde bulundurularak alınması.

Zorlayıcıdır
Tüm öğrencilerin öğrenmesini ve öğrenme topluluğunun tüm üyelerinden beklentilerin yüksek olması.

Yetkilendiricidir
Tüm öğrencilere kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmek, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak, toplumun her seviyesinde başarıyla işlev görmek ve bilginin yaratıcıları olmak için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Adildir
Tüm öğrencilerin öğrenme hakkını savunan ve tüm öğrencilerin öğrenmesini sağlayan ve her öğrenciye yeterince zorlayıcı ve ilgili öğrenme olanakları sunulması.

Eğitimciler öğrencilerini önemsemektedir ve onlara öğretmeye hazırdır.

Öğrenciye Değer Verme
Etkili öğretmenler öğrencilerle çalışmayı ve onları savunmayı bilinçli olarak tercih ederler. Bu yaş grubunun gelişimsel açıdan benzersiz olduğunu, uygun müfredatı, etkili öğrenme ve değerlendirme stratejilerini ve birer model olarak önemlerini anlarlar.

Öğrenciler ve öğretmenler aktif, amaca yönelik öğrenime katılırlar
Öğretim uygulamalarında öğrenciler öğrenme sürecinin merkezindedir. Öğrenciler hipotez geliştirme, bilgileri faydalı ve anlamlı yapılar şeklinde düzenleme ve uzun süreli neden-sonuç ilişkilerini yakalama yeteneği geliştirdikçe kendi öğrenimleri ve eğitimlerinde önemli bir rol oynamaya hazır hale gelirler ve önemli bir rol oynayabilirler.

Çoklu Öğrenme Yaklaşımları
Öğretim ve öğrenme yaklaşımları öğrencilerin farklı becerilerine, yeteneklerine ve ön bilgilerine hitap etmeli, çoklu zekâları geliştirmeli, öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini dikkate almalı ve dijital araçlardan faydalanmalıdır. Öğrenme deneyimleri öğrencilerin kültürel, deneyimsel veya kişisel geçmişlerine dayalı olduğu zaman yeni kavramlar öğrencilerin zaten sahip oldukları bilgiler üzerine inşa edilir.

Okul Ortamı
Okul ortamı davet edici, güvenli, herkesi kapsayıcı ve destekleyicidir.
Öğrenciler için başarılı bir okul derinlemesine öğrenmeyi destekleyen ve öğrencilerin fiziksel ve duygusal iyiliğini arttıran davet edici, destekleyici ve güvenli bir yerdir ve neşeli bir topluluktur.

Rehberlik Hizmetleri
Kapsamlı rehberlik ve destek hizmetleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılar.

Birçok öğrencinin okul içindeki ve dışındaki hayatlarıyla baş etmek için ihtiyaç duyduğu yardımı verecek öğretmenler ve uzmanlar mevcuttur.

Sağlık & İyilik
Müfredatta, okul programlarında ve ilgili politikalarda sağlık ve iyilik desteklenmektedir.

Öğrencilerin sağlıklı akıllar ve bedenler geliştirmesi ve koruması için ve sağlıkla ilgili programlarla, politikalarla ve müfredatlarla kişisel gelişimlerini anlamak için pek çok olanak mevcuttur.

Aile Katılımı
Okullar ve aileler çocuklara ve genç ergenlere olabilecek en iyi öğrenimi sunmak için birlikte çalışmalıdır. Okullar aileleri dâhil etme ve eğitme inisiyatifini alırlar.