Çocuklar Pandemi Sonrası Okula Döndüklerinde Daha Fazla Teneffüse İhtiyaç Duyacaklar

Çocuklar Pandemi Sonrası Okula Döndüklerinde Daha Fazla Teneffüse İhtiyaç Duyacaklar

Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların kapanmasından sonra tüm dünyadaki okul liderleri, okulların yeniden açılması için yapılan planlamanın zorlu mücadelesi ile görevlendirildiler. Kendi yalnızlıklarını, kaygılarını, yorgunluklarını ve okullarını uzaktan eğitime devam ettirmenin zorluklarını deneyimledikten sonra, şimdi pandeminin etkilerini hafifletmek için okullarını yeniden tasarlamaya çalışıyorlar.

Sosyal mesafeyle ilgili kaygılar sebebiyle, eğitimcilerin teneffüsü bir öncelik olarak görmemesi ve hatta belki de yok sayması çok muhtemel.

Lütfen bunu yapmayın. Biz araştırmacılar, çocuk doktorları ve okul liderleri teneffüsün salgın sebebiyle ortadan kaldırabilme ihtimalinden endişe duyuyoruz. Çocukların gelişimsel ihtiyaçları ile ilgili 30 yıllık bulgulara dayanarak, yayınladığımız küresel bildiride tenefüslere neden öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Teneffüse Öncelik Verin

Teneffüs, çocukların genellikle fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri için ortam sağlayan ve normal bir okul gününde yapılandırılmamış olan tek zamandır. Tüm bunlar akıl ve ruh sağlığı, derslere katılım gösterme ve öğrenmenin temelini oluşturur.

Bu yüzden çocuklar okula döndüklerinde, teneffüsün anlamlı, eğlenceli ve kapsayıcı olmasını sağlamalıyız. Peki teneffüs neden bu kadar önemli ve neden şimdi?

Aylar süren fiziksel ve sosyal izolasyon, stres ve belirsizlikten sonra, öğrenciler okul derslerindeki açığı kapatmaktan ziyade birbirleriyle ilişki kurmak için destekleyici, güvenli ve kapsayıcı bir alana ihtiyaç duyacaklar.

Öğrencinin gözünde teneffüs, bir ders arası ya da günlük gerekli fiziksel aktivite zamanından daha çok bir sosyalleşme alanıdır.

Arkadaşlıklar ve Aidiyet Hissi

Öğrenciler için her şeyden önemlisi, arkadaşlıklar, sosyal bağlar, kabul ve aidiyet hissidir. Ve bunlar, oyun, eğlence ve serbest zaman aktiviteleri vasıtasıyla gerçekleşir. Hem de her yaşta.

Teneffüs, öğrencilerin kendi yönettikleri, anlamlı ve eğlenceli oyunlara dahil oldukları ve akranlarıyla bağ kurabilecekleri okul gününün en iyi zamanıdır.

Teneffüs birçok çocuk için, özellikle de yoksulluğun yüksek olduğu mahallelerde yaşayanları düşündüğümüzde, tüm günlerini açık havada, bağımsız oyunlar oynayarak geçirdikleri tek zamanları olabilir. Ekran başında geçen sürenin artması, kentsel yoğunluk, güvenli olmayan mahalleler, yaralanma ve kaçırılma korkusu, erişilebilir veya uygun fiyatlı eğlence fırsatlarının eksikliği ve organize sporlara fazla odaklanma gibi etkenlerin tümü serbest oyun ve eğlence fırsatlarının azalmasına neden olur. Mevcut pandemi sürecinde ise çocukların zihinsel sağlığı ve duygusal refahı buna bağlıdır.

Sağlık ve Mutluluk İçin Önemli

Pandeminin zihinsel sağlığa etkilerinin oldukça fazla olduğu ve bunun muhtemelen devam edeceği çok açık. Zihinsel hastalıkların yüzde 70’inin çocuklukta başladığı göz önünde bulundurulduğunda, çocukların yaşadığımız kolektif travmadan kurtulmaları için zamana ve alana ihtiyacı olacaktır.

Sosyal ilişkiler; özellikle, duygusal destek, eğlence, yaratıcı oyun, fiziksel aktivite ve sosyal kimliklerin gelişimi için bir alan sağlar. Bunların hepsi çocukların genel gelişim ve refahına katkı sağlar. Okulların planlama konusundaki çabaları, çocukları kaygı, depresyon ve intihardaki yaygın artışa karşı korunmak için onların izolasyon ve yalnızlık duygularını azaltmaya odaklanmalıdır.

Teneffüs Hakkı

Teneffüs temel bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin en fazla göz ardı edilen maddelerinden biri olan 31. maddesinde şöyle denir: “Çocuğun dinlenme, boş zaman geçirme, yaşına uygun oyun ve eğlence faaliyetlerine katılma hakkı vardır.”

Okullar çocukların oyun oynama, dinlenme ve boş zaman haklarını koruma ve geliştirmede rol almaktan muaf değiller. Okullar, teneffüs ortamının kapsayıcı, herkes tarafından erişilebilir, sosyal zararın etkilerinden uzak ve tüm cinsiyet, yaş, gelişim aşaması ve becerilere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Peki ya COVID-19?

Amacımız, eğitimcilere teneffüsle ilgili sağlıklı ve anlamlı oyun fırsatları sağlayan pratik ve bilimsel kanıtlara dayalı stratejiler sunarken bir taraftan da virüsün yayılmasını en aza indirmeye katkı sağlamak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri şu anda teneffüsleri sınıflara göre bölmeyi öneriyor. Küçük gruplar sadece virüsün yayılma riskini en aza indirmekle kalmayacak, aynı zamanda teneffüsün çok daha yönetilebilir, kapsayıcı ve eğlenceli olmasını sağlayacak bir fırsat da yaratacaktır.

5 Öneri

Okullar, sağlık yetkilileri ile işbirliği içine girerek aşağıdaki önerileri dikkate alabilir:

· Teneffüsleri, öğretmenlerin sınıflarıyla birlikte olduğu ve onları desteklediği bir ders zamanı olarak değerlendirin. Öğretmenler için ayrı bir mola zamanı ayarlayın.

· Her çocuk için her gün en az iki kesintisiz teneffüs saati planlayın ve bu sürede çocukları mümkün olduğunca açık havada tutun.

· Çocukları planlamaya dahil edin ve aralarından seçim yapabilecekleri seçenekler sağlayın. Sağlık ve güvenlik konusundaki beklentileri ve kuralları belirlemeye onları da dahil edin.

· Oyunun ve fiziksel aktivitenin faydalarını yok edecek “koşmak yasak” ve “top atmak yasak” gibi katı kurallardan kaçının.

· Teneffüsü unutulan okul çalışması, sınıfta kötü bir davranış veya başka herhangi bir nedenden dolayı ceza olarak kullanmayın. Bunun yerine, tüm çocukların erişebilecekleri, kendilerini güvende ve dahil olduklarını hissedebilecekleri anlamlı ve eğlenceli bir katılım yaşayabilmelerini sağlayın.

Bu salgın bize, okulda serbest oyun ve eğlence için sosyal bağları ve sosyalleşme fırsatlarını destekleme şeklimizi yeniden düşünme ve yeniden tasarlama imkanı veriyor.

Çeviri: Özlem Öztürk

Kaynak: https://theconversation.com/kids-will-need-recess-more-than-ever-when-returning-to-school-post-coronavirus-139165?fbclid=IwAR2aJT0HLXBiTUGHLzBS3eb3d5IE8qCjrg8RwQvjyznTBoAUiLqj5voYXjI