davranış takip programı

ABC Davranış Takip Programı, öğrenci davranışlarını kayıt altına almak için öğretmenelere inanılmaz derecede kolaylıklar sağlar. ABC öğrenci ve veliler için önemli olan davranışları kaydetmenin önündeki engelleri kaldırır.

Davranış Takip Programı, ödülleri ve yaptırımları tutarlı ve adil bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Öğrencilerin davranışlarını, etkili bir şekilde planlamanıza, politikanızı iyileştirmenize fayda sağlar.

Okulunuzun davranış politikasını okul genelinde uygulamak bazen yıpratabilir. Personele gruplar ve bireyler için ödülleri ve takipleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Özellikle anaokul ve ilkokul kademesinde kullandığınız Davranış Takip Programı ile olumlu davranışları ödüllendirmek ve düşük düzeydeki aksaklıkları belirlemek mümkündür. Birçok okul davranış politikasında temel öncelikler olarak davranış takipleri sayılmaktadır.

Davranış Takip Programının Faydaları

Öğrencileri ve velileri, öğrencinin okuldaki davranış seçimleri hakkında sürekli takip edebilirsiniz. ABC Davranış Takip Programı ile ister bireysel bir olay ister tüm sınıfın genelini takip edebilirsiniz.

Öğretmenler, katılım, değerlendirme ve ev ödevlerini kaydetmek için kullandıkları aynı sistemde davranışları kaydedebilir ve yönetebilir. ABC Davranış Takip Programı sayesinde öğrenci takibi artık çok konforlu hale geliyor.

Öğrenci davranışları karşısında tutulan notları anlık olarak güncelleyebilirsiniz. Böylelikle etkisini planlamaya ve izlemeye yardımcınız olmaktadır.

Konu ve olay türüne göre, bireysel bir öğrenci için davranış eğilimlerini ve olaylarını görmek için ayrıntılı inceleyebilirsiniz. ABC Davranış Takip Programı sayesinde analizlerinizi paylaşabilirsiniz.

ABC Davranış Takip programı sayesinde ebeveynleri bilgilendirebilirsiniz. Bu sayede çocuklarının okuldaki davranış seçimleri hakkında bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz.

Öğrencilerin zaman içindeki eğilimleri sürekli olarak değişmektedir. Bu yüzden türe ve konuya göre davranış özetleri, kalıpları ABC Davranış takip sistemi ile oluşturabilirsiniz.

Sınıf ve okulunuzdaki öğrencilerin davranışlarını desteklemek için günlük veya haftalık davranış özeti e-postaları gönderebilirsiniz. ABC Davranış Takip Sistemi ile raporlarınızı okul yönetimine sunmanız oldukça kolay olacaktır.

Okul Yönetim Sistemi ile Davranış Takip Programı

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC OYS komple bir sistemdir ve davranış takip programı ABC’de çok pratiktir. Aynı zamanda tam da olması gerektiği gibi web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. Mobil uygulama ile telefonunuzdan istediğiniz tüm modülleri yönetebilir, öğrenci takiplerinizi yapabilirsiniz.

Bir öğrenci isenizde okul tarafından size verilen tüm etkinlik ve ödevlerden haberdar olursunuz.

Şimdi ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın!

Davranış Takip Programı Veli Dostudur

ABC’yi kullanan kurumlar, öğrencileri kendi ana sayfaları veya Mobil Uygulamamız aracılığıyla davranışlarına erişmeye teşvik ederler. Böylece öğrencilerinize bağımsızlığı ve sorumluluğu teşvik edebilirsiniz. Böylelikle kendi gelişimini takip eden öğrenciler gelişmelerinin farkında olacaklardır.

Ebeveynlerin davranış ve kazanım arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olun. Davranışları ve kazanımları arttıkça birbiri ile olan ilişkileri de arttırmanız fayda sağlayacaktır. Bu sebeple ABC Davranış Takip programı veli dostu bir uygulamadır.

Her bir olay türüne uygun yanıtlar konusunda rehberlik edebilirsiniz. Okul personeli arasında ve zaman içinde tutarlılığı teşvik edebilirsiniz. ABC Davranış Takip Sistemi ile öğrencilerin ev ödevi, kısa sınavlar ve değerlendirme sonuçları gibi öğrenme kaynaklarına erişmesine olanak tanır. Öğretmenlerin davranış takibini, çalışmalarını ve notlar veya yorumlar gibi geri bildirimleri öğrencilerle paylaşmasını kolaylaştırır.

Takip Programı içerisinde Takip hizmetleri, özel eğitim hizmetleri baz alınır. Sınıf öğretmenlerinin görev aldığı komisyon ve komisyondaki görevleri, servisin dosyalama sistemi detayları eklenebilir. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik öğretmenleri farklı formlar da geliştirip, kullanabilirler.

Davranış takip programı makalemizi PDF versiyonundan okumak için tıklayınız.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

ABC e-Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edelebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmekte siniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

Ücretsiz Tanıtım İsteği

    abc şimdi okulunuzda