dershane takip programı

Eğitimin her aşamasında destek amaçlı hizmet veren ve etüt mantığı ile öğrencilerin derslerindeki müfredatı tekrar eden dershanelerin, öğrencilerine sundukları hizmetleri planlama konusunda, farklı yazılımlara başvurdukları dershane takip programı farklı seviyelerde ergonomik hizmetler sunmaktadır.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC Dershane Takip Programı, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

Dershane Takip Programını Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Dershane Takip Programı komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

ABC Dershane Takip Programı İle Neler Yapabilirsiniz?

ABC Dershane Yönetim Programı İle Kurumunuz Güçlenir

Dershane yönetiminin eğitim gören sınıflar arasındaki planlamayı hem kendi içerisinde hem de sınıflar arasındaki zaman ve işleyiş planına göre ayrıştırıp, kolaylaştırdığı yazılımların bir arada olduğu dershane takip programı, okul yönetimi, öğrenci ve veli arasındaki diyaloğu anlık olarak sağlayan, olası iletişim bozukluklarının önüne geçen tarzdaki sistemlerdir.

Dershane Otomasyon Programı Nedir?

Dershanedeki öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin takibini online bir ortamda yapılan programa dershane otomasyon programı denilir. Bu otomasyon sayesinde öğrencilerin dershane içerisindeki tüm süreçleri modüler şekilde takip edilmekte ve öğrenci analizleri yapılabilmektedir. 

Dershane otomasyon programı içerisinde yer alan ek derslerin programı ve bu derslerin ev ödevleri planları sayesinde, etüt süresince öğrencilerin performans değerleme sonuçları ve talepleri de velileri tarafından izlenip, yorumlanabilmektedir. Bu yorumların anlık olarak dershane otomasyon programı sayesinde öğretmenleri tarafından takip edilebilir oluşu ise, öğrenci noktasında disiplinin sağlanabilmesi için velilere de avantaj sağlamaktadır.

ABC Dershane Takip Modülü

ABC Dershane Takip Modülü, eğitim kurumlarının işleyişini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir sistemdir. Öğrencilerin kayıt işlemlerinden başlayarak, ders programlarının oluşturulmasına, öğretmenlerin atamasına, sınavların planlanmasına, öğrenci performanslarının takibine kadar tüm süreçleri yönetir.

Dershane Takip Programı İle Ders Takibi

Ders takibinin devamlılık ile olan alakasını önemseyen dershane takip programı, eğitim dönemi içerisinde, öğrencinin geliş gidiş süreci haricinde yoklamaya dahil olduğu zaman diliminde derse katılım performansını da, raporlamakta, öğretmenler ve velilerin öğrenci üzerindeki gelecek planlaması yönünden kendilerine ışık tutmaktadır.

Veli Bilgilendirmesi Önemlidir

Okul haricinde tekrar amaçlı soru çözme tekniklerini işleyen kursların, dershane takip programı sayesinde süreç içerisinde duyuru planlama ve veli bilgilendirme özellikleri sayesinde kurs takip yazılım uygulamalarına talepleri artmıştır. 

Duyuru Takibi

Genel olarak planlanabilen duyuru planlaması dershane takip programı sayesinde öğrenciye özel olarak da sistemli şekilde programlanabilmektedir. Yapısal olarak koordineli şekilde devamlılığı sağlanan uygulama içerisindeki yazılımların, takip esaslı olarak işlediği datalar özellikle kullanıcı koruma politikaları gözlenerek düzenlenmiş, gizlilik çerçevesi ön planda tutularak kodlar şekillendirilmiştir. Böylelikle hem kişisel bilgiler mahremiyet politikasına göre farklı velilerle paylaşılmaz hem de dershane takip programının sınırlı gözlem yeteneği sayesinde gizli kalır.

Ön Muhasebe 

Düzenli olarak güncellenen dershane takip programı sayesinde okul yönetimi okul muhasebesini, öğrenci bilanço planlamasını ve dönem sonu eğitim borçlanması konularını karmaşaya yer olmadan program üzerinden filtreleyip ayrıştırıp uygulama üzerinden aplikasyon duyurularını kullanabilir. Okul muhasebesine ihtiyaç duyan çoğu dershane ve etüt merkezi, dershane takip programına ihtiyaç duymakta günümüz kayıt teknolojileri sayesinde ödeme planları noktasında otomatik bilgilendirme ve ödeme seçenekleri ile okul yöneticilerine kolaylık sağlamaktadır.

Çözülen Soru Sayısı ve Kaynak Takibi

Genellikle aşamalı sınavlarla düzey belirleme sınavlarını barındıran dershanelerin kullandığı dershane takip programı aynı zamanda öğrencilerin program sayesinde çözdükleri sorularla tabi oldukları test içerisinde nerde hata yaptıklarını görebilecekleri bir yazılımla kurgulanmıştır. Öğrencilerin hangi konularda daha başarılı olduğu hangi ünitelerde daha başarısız olduğunu hızlıca algılamalarına vesile olan dershane takip programı, onların hatalı oldukları derslerdeki sorularda yoğunlaşmaları için bir rota çizmelerine destek olmak amacıyla özel yönlendirmelere de sahiptir. 

Veliler Anında Görebiliyor

Öğrenci performansı ile ilgili kaygıları olan velilerin de dershane takip programı veli girişi üzerinden takip edebilecekleri uygulama sayesinde çocuklarının ünite olarak desteklenmesi gereken derslerini analiz edip dershane öğretmenleri ve kendi okullarındaki branş öğretmenleri ile istişare edebilecekleri bir ortam da uygulama sayesinde ortaya çıkarmaktadır. 

Güçlü İletişim Kurumunuzun Prestiji İçin Önemlidir

Tüm bu avantajların yanında öğretmenlerin her zaman öğrenciler adına velilerine ulaşım problemi de artık dershane takip programı sayesinde sorun olmaktan çıkmaktadır. Özel olarak irtibat numaralarını her dönem onlarca veli üzerinden paylaşmak istemeyen öğretmenlerin dershane takip programı üzerinden ödevleri, projeleri, duyuru ve bilgilendirmeleri zaman planlayıcı üzerinden paylaşabilmesi programın en önemli kolaylıklarından biri olarak göze çarpmaktadır. 

Velilerin de ilgili öğretmene ulaşmaları için öncesinde gösterdikleri çabaya da bu uygulama sayesinde gerek kalmamıştır. 

Dershane takip programı üzerinden ilgili konu üzerinden çocuğunun dersleri ve ödevleri hakkında gerekli bilgileri almak maksadıyla öneri ve şikayet anlamındaki tüm soruları, yine ilgili öğretmene bireysel olarak ulaşmakta ve uygulama üzerinden zaman sorunu olmadan iletişim sorunsuzca sürdürülebilir olarak devam edebilmektedir. Bahsi geçen özelliklerin her dershane takip programı içerisine sürüm olarak dahil olmadığı, kullanılan uygulamanın özelliklerinin neleri içerdiğinin araştırılmasının önemli olduğu unutulmamalıdır.

Her Zaman Güncel Kalın

Sağlayıcı olarak düşünüldüğünde uygulama noktasında eğitim kalitesini her zaman performans üstünlüğü ile destekleyen dershane takip programı süreç içerisinde yaşanacak gelişmeleri anlık olarak güncel tutmaktadır. Anlamlı verileri raporlama özelliği ile hem sınıf hem de öğrenci bazında düzenli olarak gelişmeleri sayısal veriler ışığında sunabilen programlar olarak öğrencilerin gelişimlerini yansıtmaktadır.

Anlaşılır Grafikli Raporlar

ABC Dershane Takip Programına girmiş olduğunuz en ufak bilgiyi dahi rapora çevirerek yönetici, öğretmene ve velilere sunma gayreti içerisindedir. Ödev raporları, duyuru raporları, çözülen soru sayısı raporları, Ölçme değerlendirme ve muhasebe raporları gibi bir çok raporu en sade ve anlaşılır hali ile gözlemleyebilirsiniz.

Ücretsiz Dershane Otomasyon Programı

Dershane otomasyon programını kullanırlar için ücretsizdir. Mağazalarda bulabileceğiniz ABC Dershane otomasyon programını mağazalardan tüm mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Öğretmen, veli, öğrenci, yönetici veya diğer kullanıcıların tümü mobil aplikasyon üzerinden ücretsiz olarak kullanabilirler. Mağazalardan ücretsiz indirilen uygulamaya dershane tarafından verilen davet kodu ile giriş yaparak devam edebilirsiniz.

Dershane takip programı mobil uygulama omurgası üzerine inşa edilmiştir. Sade ve ergonomiyi ön plana alan tasarımları ile kullanıcılarından yüksek puanlar alan ABC Mobil uygulamasını mağazalardan indirebilirsiniz.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin