Doğa Dersi Müfredatın Bir Parçası Olmalı!

Açık havada oyun küçük çocukların gelişimine büyük fayda sağlıyor. Bunun farkında olan İngiltere merkezli doğal kaynakları koruma derneği Wildlife Trusts, okul müfredatının bir parçası olarak her çocuğun, her gün bir saatini açık havada ve doğada geçirmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

UCL (University College London/Londra Üniversitesi Akademisi) Eğitim Fakültesi araştırmacıları, açık havada düzenli olarak gerçekleştirilen aktivitelerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bugüne değin yapılmış en kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdiler. Araştırmaya 450’den fazla ilkokuldaki 9-10 yaşlarındaki bir grup çocuk katıldı.

Çalışmaya katılan çocuklar bitki ve ağaçları tespit etme gibi etkinliklere katılarak doğanın hayatlarımızdaki önemli rolü üzerine düşünme ve yabani hayat habitatlarının ihtiyaçlarını dikkate alma fırsatı buldular.

Genel sonuçlar, çocukların bütünsel sağlığının açık havada vakit geçirdikten sonra belirgin bir biçimde gelişme gösterdiğini ortaya çıkardı. Çocuklar sadece ekstra sosyal faydalar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda ileri düzeyde eğlendiler.

Araştırmaya göre açık havada zaman geçirmek, çocukların yaratıcılığını teşvik etmenin yanı sıra onlara pek çok başka fayda da sağlıyor:

Çocukların bireysel mutluluk ve sağlıklarında zaman içinde artış görüldü.
Çocukların yüzde 90’ı doğal hayat konusunda yeni bir şey öğrendiklerini hissettiler.
Yüzde 79’u doğa deneyimlerinin akademik çalışmalarına yardımcı olabileceğini hissetti.
Yüzde 81’i öğretmenleriyle daha iyi ilişkiler kurduklarını söyledi.
Yüzde 79’u sınıflarındaki diğer çocuklarla daha güçlü bağlar kurduklarını belirtti.
Doğadaki etkinliklerden sonra çocukların yüzde 84’ü çaba gösterdiklerinde yeni şeyler yapabilme becerileri olduğunu hissetti.
Wildlife Trusts, bütün çocukların her gün doğada bir saat zaman geçirmesinin müfredatın zorunlu bir parçası haline getirilmesi konusunda hükümete çağrıda bulunuyor. Böylece açık havada zaman geçirme fırsatı bulamayan çocukların da doğanın faydalarından yararlanmasının mümkün olması hedefleniyor.

“Herkesin, günlük hayatta yaban hayatının ve doğanın keyfini tecrübe etme hakkı olduğuna inanıyoruz. Hükümeti, doğanın çocuklar üzerindeki çok yönlü faydalarını fark etmeye davet ediyor ve her okul gününün en az bir saatinin, açık havada ve doğada öğrenerek ve oynayarak geçirilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz,” diyor Wildlife Trusts strateji direktörü Nigel Doar. “Bu araştırma, doğayla düzenli temasın, çocuklar üzerinde güçlü ve çok çeşitli faydaları olduğunu gösteriyor.”

Yaban hayatıyla temas halinde olmak, çocukların refahını (fiziksel ve ruhsal sağlıklarını), motivasyonlarını ve güven duygularını geliştiriyor. Araştırma verileri aynı zamanda çocukların doğada yaşadıkları deneyimlerin, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurmalarını sağladığını da vurguluyor.

Kaynak: https://www.countryliving.com/uk/wildlife/countryside/a29712170/wildlife-trusts-children-nature/