Dünyayı Değiştirecek Müfredat

Dünyayı Değiştirecek Müfredat

Dünyayı değiştirecek bir müfredat oluşturabilir misiniz?

Fernando Reimers, dört yazarla birlikte kaleme aldığı Empowering Global Citizens: A World Course (Küresel Vatandaşları Güçlendirmek: Bir Dünya Dersi) adlı kitabında, işte tam da bunu hedefleyen disiplinlerarası bir K-12 müfredatı sunuyor. Bu müfredat, 21. yüzyılda başarılı olmak için gerekli olan belirli bilişsel, kişilerarası ve içsel yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yetkinlikler arasında, farklı kültürlerden insanları anlamayı ve onlarla birlikte çalışmayı sağlayacak sosyal ve duygusal beceriler; karmaşık problemlere sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi sağlayacak yaratıcılık becerisi ve fark yaratmak için bireylerin ihtiyaç duyduğu özgüven becerisi yer alıyor.

Küresel bir müfredat

Harvard Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde uluslararası eğitim politikası bölümünün başkanı olan Reimer, “İdeal bir müfredatın gençlere; geleceğe dinamik, sorumlu ve ileri görüşlü bir zihniyetle yaklaşmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlaması gerekir,” diyor. “Dünya Dersi” özellikle gelecek için tasarlanmış bir müfredat: Geleceğimizin birbirine bağlı olacağı fikriyle, ulusal sınırların ötesine uzanan; vatandaşlık ve iş birliği duygularıyla hareket edilmesini gerektiren karmaşık zorluklara odaklanıyor.

Reiner ve meslektaşları, öğrencilerin küresel anlamda yetkin olmaları için eleştirel düşünme, kültürlerarası okuryazarlık, dijital okuryazarlık ve iş birliği gibi becerilere ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Ortak projelerde nasıl birlikte çalışacaklarını, teknolojiyi bir öğrenme aracı olarak nasıl göreceklerini ve kendilerini yeniliğin ve sürdürülebilirliğin bir parçası olarak görmeyi nasıl başaracaklarını bilmeleri gerekecek.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden yola çıkan, öğretmenlerin özelleştirebileceği örnek derslere sahip ünite temelli müfredat, iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm anaokulundan 8. sınıfa kadarki dönemi, ikinci bölüm ise 9. sınıftan 12. sınıfa kadarki dönemi kapsıyor. Müfredat, öğretmen tarafından verilen derslerden ve aktivitelerden; bağımsız, proje temelli öğretime doğru kademeli şekilde ilerliyor. Kitabın yazarlarından Connie K. Chung, müfredatın “ne öğrettiğiniz değil, nasıl öğrettiğiniz önemlidir” fikrine odaklanarak eğitim bilimine vurgu yaptığını söylüyor. Bu amaçla kitap, öğrenmeyi bireyselleştirecek; okulların ebeveynler ve topluluklarla ortaklık kurmasına yol açacak ve sürekli gelişen ve öğrenen kültürleri destekleyecek materyallerin ve kaynakların kullanımını destekliyor.

Müfredatın ilk bölümü (8. sınıf öncesi): Çeşitliliğin ve yeni bakış açılarının tanıtılması

Dünya Dersi işe, anaokuluna giden çocuklara dünyamızın çeşitli ve güzel olduğunu ve onu farklı şekillerde öğrenebileceğimizi göstererek başlıyor. Sayı sayarak, soru sorarak, betimleyerek, hikaye anlatarak ya da resimlere bakarak… Her bir öğrenim yılını farklı bir tema destekliyor. Temalar, kültürlerden, devlete; coğrafyadan çevreye, girişimciliğe ve değerlere kadar gittikçe genişleyen ve derinleşen bir dünya görüşü sunarak çocuklarla birlikte büyüyor.

Bu temalar,

Ortak yönlerimize ve farklılıklarımıza
Sosyal girişimciliğin değerine
Medeniyetlerin evrimine
Toplumu ve dünyayı geliştirecek sıradan vatandaşların gücüne
Devam eden nüfus göçü gerçekliğine
dikkat çekiyor.

Öğrenciler bu temalarla sınıf etkinlikleri, projeler, filmler ve edebiyat aracılığıyla bağlantı kuruyorlar. Her yıl bir bitirme projesi yapıyorlar: Bir kitap yazabilir, belgesel çekebilir ya da sosyal bir girişim başlatabilirler.

Öğrenciler, insanlara ve deneyimlere araştırmacı bir şekilde yaklaşmayı öğreniyorlar. Başka ülkelerdeki akranlarıyla söyleşi yapmayı ve ortaklaşa çalışmayı öğreniyorlar. Öğretmenler, tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde geçen değerlerin önemini, çeşitli bileşenlere dikkat çeken etkinlikler ve dersler aracılığıyla vurguluyor.

Öğrenciler liseye geldikleri zaman, birçok beceride ustalaşmış olmak yerine “öğrenimlerini anlamlandırmayı” öğrenmiş oluyorlar.

İkinci bölüm (lise): Öğrenciler, öğrenimlerinin kontrolünü ellerine alıyorlar

Dokuzuncu sınıflar Dünya Dersi’ne, aşağıda yer alan müfredat için özel olarak tasarlanmış dönem derslerinden ikisini tamamlayarak devam ediyorlar:

Çevre
Toplum ve kamu sağlığı
Küresel çatışmalar ve çözümler
Gelişim ekonomisi: Latin Amerika’da büyüme ve gelişim
Teknoloji, inovasyon ve küreselleşme
Dokuzuncu sınıfın sonunda, öğrenciler takip etmek istedikleri bir konu ya da sorun belirliyorlar. Onuncu sınıfa geldiklerinde ise, konuyla ilgili 3 yıllık, çok yönlü bir araştırma başlatıyorlar. Proje şunları içeriyor:

Bağımsız araştırma
Bir akıl hocası veya kuruluşla staj
Konuyu ele alan bir planın geliştirilmesi ve uygulanması
Okul topluluğuna yıl sonu sunumu
Global vatandaşlık ilkelerine uygun şekilde, öğrenciler projelerini boşa harcamıyorlar. Konularına göre danışman gruplara yerleştiriliyorlar. Danışmanlar veya bazen de akıl hocaları, öğrencilere araştırmaları boyunca rehberlik ediyorlar. Öğrenciler kendi projelerinde çalışırken aynı zamanda akranlarına da yardım ediyorlar.

Kendi yorumunuzu katın!

Reimers, Dünya Dersi’nin küresel zihniyetli öğretmenlere ve yöneticilere 21. yüzyıl vatandaşlarını eğitmek – ve diğer insanları da küresel vatandaş eğitimini daha ciddiye almaya teşvik etmek – için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayacağını umut ediyor. Reimers, kitabın eğitimcilerin “üzerine inşa etmelerine ve yeniden düzenlemelerine” ve kendi türevlerini oluşturmalarına izin veren bir ortak kullanım lisansı (creative commons) kullanılarak yazıldığını söylüyor.

Kaynak: https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/05/curriculum-changing-world