Eğitimde Kusursuz Bir Dijital Dönüşüm Nasıl Gerçekleşir?

Eğitimde Kusursuz Bir Dijital Dönüşüm Nasıl Gerçekleşir?

Eski alışkanlıklar, klişeler ile 21. yüzyılda eğitim sektöründe başarı sağlanamayacağı çok bariz bir gerçek. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörünün de yeniden tasarlandığı bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemin kendine göre şartları, gerçekleri, dikkat edilmesi gereken çeşitli dinamikleri mevcut. Son yıllarda özellikle dijital uygulamaların hayatımızın çok büyük bir kısmında yer almasıyla birlikte aslında tüm sektörlerde bir değişim ve yeni bir tasarım hali söz konusu. Pazarlama, finans, insan kaynakları, hukuk gibi disiplinler bu değişim rüzgârından nasibini alırken tüm disiplinleri kapsayıcı bir özelliği bulunan eğitim, dijital dönüşüm rüzgârıyla birlikte yeni bir anlayış, yeni bir yönetim şekli ile evriliyor diyebiliriz.

Eğitim sektörü, akademik ve kurumsal bağlamda son derece önemli bir yere sahip. Eğitimin, akademik yönden dijital dönüşüm yolculuğunda özellikle öğretmen ve öğrenci arasında yeni bir ‘öğrenim ve deneyim’ hikâyesi oluşmakta. Kurumsal dünya özelinde ise zaman ve mekândan bağımsız bir modelde bir öğrenme modeli ile sektör dijital dönüşümünü yaşıyor. Akademinin ve kurumsal dünyanın tüm eğitim programları artık yeni nesil dijital dönüşüme liderlik etmek durumundadır.

Dijital Dönüşümün Akademik Yansımaları;

  1. yüzyılda eğitim; etkin ve nitelikli iletişim, yaratıcılık becerilerinin gelişimi, teknolojiyi en iyi seviyede kullanım, dijital okur yazarlık becerisinin desteklenmesi yönünde olmalıdır.

Ezcümle; eski alışkanlıklar, klişeler ile sektörde kayda değer bir başarı sağlamak mümkün olmamakla beraber yeni bir yönetim anlayışı gerektiren dijital dönüşümün hedefleri iyi belirlenmelidir…

Ali KOÇ

Eğitimpedia Kurucusu