Grup Çalışmaları Açısından İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme Arasındaki Farklar

Fide Okulları öğrencileri “Practise with Natives” projesi kapsamında haftada iki kez, İngiltere’deki eğitimcilerle çevrim içi olarak bir araya geliyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen çevrim içi bu uygulamayla; öğrencilerin native öğretmenlerle/yabancılarla İngilizce konuşma tecrübesi edinmesi, öğrendiklerini aktif olarak kullanması ve öğrenmelerinin kalıcı olması hedefleniyor.

Fide Okullarının temel amaçlarından biri de öğrencilerinin İngilizce dil becerilerinde yetkin olmalarını sağlamak. Okul yöneticileri bunun için son olarak “Practise with Natives” projesini sistemine dâhil etti. Fide Okulları öğrencileri “Practise with Natives” projesi kapsamında haftada iki kez, İngiltere’deki eğitimcilerle çevrim içi olarak bir araya geliyor. Projenin amacı; öğrencilerin telâffuz ve sesli ifade becerisini geliştirmek, İngilizce konuşurken yaşanan çekingenliği azaltmak/ortadan kaldırmak.

Bir sınıf ortamında üç farklı türde hedef yapısı bulunur. Bunlar, öğrencilerin bir amaç ya da ödül için birbirlerine karşı çalışmalar yaptıkları rekabetçi hedefler; öğrencilerin bağımsız hedeflere doğru tek başlarına çalışmalar yaptıkları bireysel hedefler ve öğrencilerin ortak bir hedef için birlikte çalışmalar yaptıkları işbirliğine dayalı hedefler. İşbirliğine dayalı öğrenme grupları, öğrencilere birleşik bir çaba ortaya koyarak bir grup olarak başarma motivasyonu sağlar. Ancak birçok öğretmen grupları doğru bir şekilde yapılandırmadıkları için işbirliğine dayalı grup öğrenimi yerine geleneksel grup öğrenimi dediğimiz şeyi hayata geçirirler. Bu, öğrencileri aynı şekilde teşvik etmez. Hatta çoğu durumda uzun vadede öğrenciler için adil bir yöntem değildir.

Aşağıda, işbirliğine dayalı ve geleneksel öğrenme gruplarının farklılaştığı alanların bir listesi bulunuyor. İşbirliğine dayalı öğrenme faaliyetlerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi daha uzun sürer, ancak öğrencilerin bir ekibin parçası olarak çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olmak konusunda çok daha etkilidir.

Karşılıklı Bağımlılık

Geleneksel bir sınıf grubu ortamında, öğrenciler birbirine bağımlı değildir. Öğrencilerin nitelikli bir çalışma üretmek için bir grup olarak çalışma gerekliliğinden doğan pozitif bir etkileşim duygusundan eser yoktur. Diğer yandan, gerçek işbirliğine dayalı öğrenme, öğrencileri birlikte başarılı olmak için bir takım olarak çalışmaya teşvik eder.

Hesap Verebilirlik

Geleneksel bir öğrenme grubu, bireysel hesap verebilirlik gerektiren bir yapıya sahip değildir. Bu genellikle grubun en çok çalışan ve çabalayan öğrencileri için üzücüdür ve büyük bir çöküş duygusu yaratır. Tüm öğrencilere aynı not verileceği için daha az motive olan öğrenciler, işin çoğunu motive olan öğrencilerin yapmasına izin verecektir. Öte yandan, işbirliğine dayalı bir öğrenme grubu, rubrikler, öğretmen gözlemleri ve akran değerlendirmeleri aracılığıyla bireysel olarak herkesin hesap verebilmesi sağlar.

Liderlik

Geleneksel bir grup ortamında genellikle bir öğrenci grup lideri olarak atanır. Oysa işbirliğine dayalı öğrenmede, öğrenciler liderlik rollerini paylaşır, böylece herkes projeyi sahiplenir.

Sorumluluk

Geleneksel gruplar homojen olarak görüldüğü için öğrenciler genellikle sadece kendi çıkarlarını gözetir ve kendilerinden sorumlu olurlar. Diğer taraftan, işbirliğine dayalı öğrenme grupları, ortaya koyulan projenin geneli için sorumlulukların paylaşılmasını gerektirir.

Sosyal Beceriler

Geleneksel bir grupta sosyal beceriler genellikle göz ardı edilir ve “mış” gibi yapılır. Grup dinamikleri ve takım çalışması hakkında net bir yönerge yoktur. İşbirliğine dayalı öğrenme ise tamamen takım çalışmasına dayalıdır ve bu genellikle doğrudan öğretilir, vurgulanır ve sonunda değerlendirmeye alınır.

Öğretmenin Katılımı

Geleneksel bir grupta öğretmen, ortak bir çalışma kağıdı gibi bir ödev verir ve ardından öğrencilere çalışmayı bitirmeleri için zaman tanır. Öğretmen gerçekten gözlemlemez ve grup dinamiklerine müdahale etmez çünkü bu tür aktivitelerin amacı bu değildir. Diğer taraftan, işbirliğine dayalı öğrenme tamamen takım çalışması ve grup dinamikleri ile ilgilidir. Bu yüzden ve öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek için kullanılan proje rubriği nedeniyle, öğretmenler her bir grubun kendi içinde etkili bir takım çalışması yapmasına destek olmak için gözlemlemeye ve gerekirse müdahale etmeye daha fazla ve doğrudan dahil olurlar.

Grup Değerlendirmesi

Geleneksel bir sınıf grubu ortamında, öğrencilerin bir grup olarak ne kadar iyi çalıştıklarını değerlendirmeleri için hiçbir nedenleri yoktur. Genellikle öğretmenin grup dinamikleri ve takım çalışması hakkında tek duyduğu şey, bir öğrencinin “tüm işi ben yapıyorum” hissi yaşamasıdır. Öte yandan, işbirliğine dayalı bir öğrenme grubu ortamında, öğrencilerin grup üzerindeki kendi etkilerini değerlendirmeleri beklenir ve talep edilir. Öğretmenler, dağıttıkları değerlendirmelerde öğrencilerden, kendileri dahil tüm grup üyelerine yönelik soruları cevaplamalarını ve onları puanlamalarını, ayrıca takım çalışmasıyla ilgili yaşanan herhangi bir sorun üzerine tartışmalarını ister.

Kaynak: https://www.thoughtco.com/cooperative-learning-for-group-activities-7749