Her Çocuğun Kendini Değerli Hissettiği Bir Öğrenme Ortamı Yaratmak

Her Çocuğun Kendini Değerli Hissettiği Bir Öğrenme Ortamı Yaratmak

Ancak bütün öğrencilerin okulda kendileri gibi olabileceklerini hissetmelerini sağlamak hafife alınacak bir konu değildir. Öğrencilerimiz her gün toplumumuzdaki kin ve adaletsizlik düzeyini ortaya koyan mesajlara maruz kalırlar. İnsani olmayan bu davranışlar, özellikle bazı öğrencilerin kendilerini “ötekileştirilmiş” ya da dışlanmış gibi hissetmelerine neden olur. İyi bir öğretmen, kapıdan giren her bir öğrenci ile özgün bir iletişim kurar ve onlara (sınıfa) ait olduklarını hissettirir.

Bu okul yılında, ortaokuldaki bütün öğrencilerimin sınıfımda kendilerini güvende ve kabul görmüş hissetmelerini sağlamayı amaçladım. Bütün öğrencilerin fark edildiklerini hissetmeleri için marjinalleştirilmiş kimlikleri kabul eden ve destekleyen posterler ve etiketler aldım. Normalde, öğrencilerimi tanımak için kaynaştırıcı oyunlar kullanırım, fakat bu yıl daha sağlam bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Okul yılına her öğrenciyi kişisel olarak tanımaya zaman ayırarak başladım. Yeni okul yılı, dünya ve toplumumuz hakkında neler hissettiklerini ve tatil boyunca yaşadıkları olumlu veya keyif aldıkları deneyimlerin neler olduğunu sordum.

Fakat yine de bu yeterli görünmedi. Öğrencilerime kendilerinin ve sınıftaki diğerlerinin kimliklerini keşfetmeleri için yeterli zaman ayırmam gerektiğini hissettim. Bu nedenle bu yılki klasik “Sağlığa Giriş” dersimi yapmak yerine, kimliğimizin toplumdaki yerimizi nasıl belirlediğini ve toplumun kimliğimizi ifade etmemizi nasıl etkilediğini sorgulamalarını teşvik eden yeni bir ders geliştirdim.

BEŞ ADIMLIK BİR DERS PLANI

Kimlik nedir? Bizi eşsiz ya da tanınır kılan veya bizi gruplara ayıran özellikler ya da belirleyiciler olarak sınıflandırdığım kimliğin basit bir tanımıyla başladık. Bunlar örneğin ırk, etnik kimlik, engellilik veya cinsel kimliği içeriyordu. Kimlik özelliklerinin nasıl görünür veya görünmez olabileceği hakkında konuşarak devam ettik ve şu alıntıyı bütün sınıf olarak yüksek sesle iki defa tekrarladık: “Kendi kimliğinle gurur duy, fakat her zaman ötekilerin kişisel kimlik özelliklerini de fark et ve saygı duy.” Sınıf olarak, bu alıntının anlamını nasıl yaşayabildiğimizi konuştuk. Örneğin ben, kimlik özelliklerimden birinin Hristiyan olmak olduğunu, fakat farklı dinsel ya da ruhani inançları olanların varlığını tanıyıp saygı duyduğumu paylaştım.

Daha derin araştırma: Ardından ırk, etnik kimlik, din, cinsel kimlik, engellilik, sınıf, doğum yeri ve konuşulan dil gibi en genel kimlik özelliklerini konuştuk. Bu sınıflandırmanın sadece yüzeyde değil daha derinde yapılabileceğini açıkladım. Irk ve etnik kimlik arasındaki farktan konuştuk örneğin. Kendilerini bütün sınıf konuşmalarına rahatça katılabilmek için özgür hissettiklerinde çocukların gözlerinin nasıl parladığını görmek inanılmazdı.

Dur, iş birliği yap ve dinle: Ardından, düşüncelerini genişletmeye karar verdim. Öğrencilere diğerlerinin kimlik özelliklerini belirlemeleri için dolduracakları “Dur, İş Birliği yap ve Dinle” alıştırması hazırladım. Tahtaya altı arkadaşımın (izinlerini alarak) fotoğrafını yerleştirdim ve öğrencileri ikili gruplara ayırdım. Birlikte, resimlerdeki yetişkinlerin kimlik özellikleri konusunda bir mutabakata varmaları gerekiyordu.

Kendilerine şu soruları sordular:

Bu kişinin hangi görünür kimlik özelliklerine sahip olduğu konusunda hemfikiriz?
Bu kişinin hangi muhtemel görünmez kimlik özelliklerine sahip olduğu konusunda hemfikiriz?
Neden bunların bu kişinin görünür/görünmez kişilik özellikleri olduğunu düşünüyoruz?
Etkinlik, çocukların kendilerini eşlerine tanıtmak için göz teması kurmalarını ve güven duygusuna sahip olmalarını gerektiriyordu. Eşlerle ya da gruplarla yapılan etkinliklerde, çoğu zaman, bazı öğrenciler konuşma süresini tekeline alır, ancak bu yöntemde, her öğrencinin fikrini paylaşmasını ve dinlemesini istedim.

Öğrenciler tahminlerini yaptıktan sonra sınıfa bilgi verdiler ve ben öğrencilere arkadaşlarımın gerçek kimlik özelliklerini bildirdim. Bu uygulamayı, her bir arkadaşım için bir defa olmak üzere, altı defa tekrar ettik ve tekrar bir araya geldik. Öğrencilerime karşı dürüst olmak için kendi kişisel kimlik özelliklerimle devam ettim.

Kimlik nasıl biçimlenir? Kimlik dersimize devam ederken iki temel konu üzerinde çalıştık: Toplumun kimliği nasıl etkilediğini daha iyi anlamak ve kişisel kimlik profillerini tamamlamak. Çocukların ayrıcalık ve önyargıyı ve toplumun farklı kimlik özelliklerine sahip insanları nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarını sağlamak için benim hazırladığım bir grafiği kullandık.

Öğrenciler temiz içme suyuna erişim ya da zorbalık gibi belli güçlüklerin özel bir grup insan için nasıl daha fazla ya da daha az etkisi olduğunu keşfettiler. Ardından öğrencilere şu soruyu sordum: “Bu sorunun çözümüne nasıl katkı sağlayabilirsin?”

Kimlik portreleri: Bu aşamada öğrenciler, nihai projelerine başladılar: Kendi kimlik portreleri. Onlardan kendi yüzlerinin bir resmini çizmelerini istedim. Yüzlerinin bir yarısının onlara benzemesini, diğer yarısının ise gurur duydukları ve/veya paylaşmak konusunda rahat hissettikleri görünür ya da görünmez kimlik özelliklerini göstermelerini talep ettim.

Bu portreler çok güçlüydü ve öğrencilerimin çizimlerinde ifade ettikleri güven düzeyini görmekten memnundum. Ardından bu resimlerle bir “Biz Kimiz?” duvarı yaptık. Böylece öğrencilerimin her biri kim olduklarını bilecek ve sınıfımdaki her öğrencinin değerli ve güvende olduğundan emin olacaktı.

Shana White’ın sınıfındaki duvarda asılı kimlik portreleri

Farklı geçmişlere ve yaşantılara sahip bireylere dürüst bir şekilde değer vermez ve saygı duymazsak, farklılıklarımız bize güç vermez. Bu ders bana, öğrencilerin diğerleriyle empati kurmaya gönüllü olduklarını, ama bazen kim olduklarını, nasıl eşsiz olduklarını ve kendilerinden farklı olanları nasıl anlayıp destekleyebileceklerini anlamak için öğretmenlerinin yardımına ihtiyaç duyduklarını gösterdi.

Çeviri: Funda Tuğrul

Kaynak: https://edut.to/2puhyvb