İngiltere’den Bir Karantina Anketi: Öğrencilerin Yarıdan Fazlası Uzaktan Eğitimde Zorluk Yaşadı

İngiltere'den Bir Karantina Anketi: Öğrencilerin Yarıdan Fazlası Uzaktan Eğitimde Zorluk Yaşadı

İngiltere’de yapılan ve sonuçları yeni açıklanan bir ankete göre ülkedeki öğrencilerin yarıdan fazlası karantina döneminde eğitimlerine devam etmekte zorlandı.

ONS – Office for National Statistics (İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi) tarafından yapılan araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 52’si çocuklarının öğrenimlerine devam etmekte zorlandığını dile getirirken, yüzde 77’si bunun ana sebebinin motivasyon eksikliği olduğunu söyledi. Ebeveynlerin yüzde 43’ü ise rehberlik ve destek eksikliğinden yakındı.

ONS, düzenlediği anket ile 3 Nisan ve 7 Haziran tarihleri arasında İngiltere’de yaşayan 12,000 kişiye pandemi döneminde yaşadıkları uzaktan eğitim deneyimleri üzerine sorular sordu.

Ankete göre 5 ila 10 yaşında çocukları olan ebeveynler, çocuklarının haftada ortalama 10 saat okul çalışması yaptığını belirtirken bu süre 11 ila 15 yaş arası çocuklarda haftada 16 saate yükseliyordu.

Araştırmadan çıkan ilginç bir sonuca göre evde 4 yaş ya da altı bir çocuk olduğunda 5 ve 10 yaş arası çocukların okul çalışmalarına ayırdığı süre azalmaya başlıyordu. 5 ila 10 yaş arası çocukların sadece yüzde 13’ü okullarıyla gerçek zamanlı canlı dersler yaparken, 16 ila 18 yaş arası çocuklarda bu oran yüzde 44’e çıkıyordu.

Uzaktan eğitim velileri nasıl etkiledi?

Yaşları 16 ile 18 arasında değişen ve evde tam zamanlı eğitim gören çocuklar (yüzde 64), eğitimlerine evde devam etmenin gelecek planlarını negatif etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.

Çocukları evde eğitim gören ebeveynlerin düşünceleri ise cinsiyete göre değişkenlik gösterdi. Kadınların yüzde 34’ü uzaktan eğitimin ruh ve akıl sağlıklarını negatif bir şekilde etkilediğini dile getirirken her beş erkekten biri aynı düşünceyi paylaştı.

Çocukları evde eğitim gören ebeveynlerin yüzde 43’ü ise evde olmanın ve öğrenime devam etmeye çalışmanın çocuklarının da ruh ve akıl sağlığını negatif etkilediğini söyledi.

Ebeveynler çocuklarının okul çalışmalarına en çok öğleden sonraları yardım ettiklerini belittiler. Nisan ayı boyunca çocuğu evde eğitim gören ebeveynlerin sadece yarısı (yüzde 49) çocuklarına evde eğitim verme konusundaki becerilerine güvendiklerini dile getirdiler.

Çocuğu evde eğitim gören ve aynı zamanda çalışan ebeveynlerin yaklaşık üçte biri ise bu durumun işlerini negatif etkilediğini söylediler. Çalışan ebeveynler arasında yıllık geliri belirgin bir şekilde daha yüksek olan ebeveynler (yüzde 43) – yılda 40,000 pound ya da daha fazla geliri olan-, düşük gelirli ebeveynlere (yüzde 16) göre daha bu durumdan daha negatif etkileniyordu.

ONS yetkilisi Hugh Stickland karantina dönemine yönelik araştırmaları için şunları söyledi: “Geride bıraktığımız bu zorlu aylarda insanların neler yaşadıklarını keşfederken hep aynı şeyi gördük: Herkes bu süreci aynı şekilde deneyimlemedi. Bu ebeveynler için de geçerli.”

“Özellikle çocukların yaşı, bu süreçte yaşananları en çok etkileyen faktör oldu. Yetişkinler için en önemli faktör ise karantina döneminde evdeki fazladan işleri ve sorumlulukları paylaşacak en az bir yetişkinin daha olmasıydı.”

“Erkekler, çocuk bakımın “gelişimsel” yönlerine eskiye nazaran daha fazla katılım gösterdiler. Ancak genel olarak ebeveynlerin çoğu, yaşadıkları bu deneyimin hem kendilerinin hem de çocuklarının akıl ve ruh sağlığının yanı sıra işleri üzerindeki negatif etkileri hakkındaki endişelerini dile getirdiler.”

Kaynak: https://www.tes.com/news/coronavirus-homeschooling-majority-pupils-struggled-learning-lockdown