öğrenci koçluğu

Öğrenci merkezli bir koçluk yaklaşımı oluşturmak, belirli bir öğrenci koçluğu protokolü uygulamak, süreci tüm ihtiyaçları düşünerek planlamaktan geçmektedir. Bir okul veya okul bölgesi ile ortaklık kurarken, koçluk döngüsü tipik olarak belirli öğretmenle okul yılı boyunca, belli periyotlarla sıklık derecesi programlanarak görüşmeyi içerir. Dönemsel olarak öğrencilerin nasıl ilerlediğini görmek için geçen dönemin hedeflerine göre güncellenebilmektedir.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC Öğrenci Koçluğu, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

Okul içerisinde bir koç veya öğrenci koçluğu ile ilgili yetkili yönetici ile devam eden iletişim, eğitim anlamındaki danışmanlar olarak sağlanan koçluğu daha da güçlendirebilir. Öğrenci merkezli bir öğrenci koçluğu modeli, öğrenci başarısını artırmaktadır. Koçlar uygulamalı olarak belirlenen modellerin bileşenlerini açıklar veya modeller, verileri analiz eder ve sınıf öğretmeniyle gelecekteki eğitim için öğrenci merkezli hedefleri formüle eder ve okul koçlarının sürdürülebilir başarılarını güçlendirir.

Koçluk döngüsü, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenin kullanabileceği daha iyi bir anlayış oluşturmayı da amaçlamaktadır.

Bu yaklaşım, öğrencilerin eğitim seviyelerinin üzerinde bilgilendirici metinler okumalarını ve bağımsız okuma sınavlarını başarıyla geçmelerini sağlayacak yeteneklerinin açığa çıkarılmasında bütünleşik anlamda yol gösterecektir.

Öğrencilerin ilerlemesini izleme noktasında ise ilerleyen koçluk seansları sırasında, öğretmenin sınıf yazılım verileri incelenir ve öğrencilerin tamamlanmış hedefleri ve eksik kalan tarafları tespit edilip sisteme yeniden yüklenebilmekte ve istatistiksel olarak değişkenlik izlenebilmektedir.

Spesifik hedefler oluşturma, verileri değerlendirmek ve öğrenci merkezli hedefler oluşturmak, öğrenci koçluğu sisteminde bir başka güçlü süreçtir. Bu iki yaklaşımı, yerinde okul temelli bir eğitim koçuyla ortaklık kurulurken sistem tarafından kullanılması başarılı olabilmektedir.

ABC Öğrenci Koçluğu Programını Kimler Kullanabilir?

Öğretmen ve Yöneticiler

ABC Öğrenci Koçluğu Programı komple çözümler sunar. Öğretmenler öğrencilerini takip eder, raporlarla öğrenci gelişim grafiklerini çıkarırlar. Yöneticiler ise kurumlarının öne çıkan veya geliştirilmesi gereken noktalarını tespit ederler.

Veli ve Öğrenciler

Velilerin öğrenci takibini yapmak için ABC mobil uygulamadan öğrenci takiplerini yaparlar. Öğrenciler ise yine mobil uygulama üzerinden kendi gelişimlerini, ödevlerini, sınav sonuçlarını, kazanımlarını vb takip ederler.

Öğrenci Koçluğu için Profesyonel Seçim: ABC Görüşme Takip Modülü

ABC Görüşme Takip Modülü, iş görüşmeleri, müşteri görüşmeleri, satış görüşmeleri ve diğer tüm görüşmelerin takibini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım modülüdür. Bu modül, kullanıcılara tarih, saat, katılımcılar ve görüşme konuları gibi detayları kaydetme ve saklama imkanı sunar. Ayrıca, tüm görüşmelerin raporlarını alabilir ve gelecekteki iş kararlarını almak için veri analizleri yapabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğunda hedefler belirlemek

Hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri öğretmekten geçmektedir. Sınıfları gözlemlemek ve ilgili verileri öğrenci bazında gözden geçirmek, öğretmenlere neyin işe yaradığını yansıtmaları için kendine zaman vermektedir. Bu da yazılım sayesinde takvimsel olarak planlanabilmekte ve canlı olarak üzerinde değişim gösterebilmektedir.

İlk adımda, yani bir hedef belirlemede, bölgenin programlara yönelik hedeflerini anlamaya çalışmak ve ardından bu hedefleri gözden geçirmek, neden değişiklik yapıldığını açıklamak ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma yollarını tartışmak öğrenci koçluğu için ve zaman içerisinde sürece dahil olacak diğer koçların istikrarlı takibi açısından çok önemlidir.

Bir öğretmen başlangıçta rotasyonların zamanlaması ile ilgili sorun yaşasa dahi, dersin yansımalarını izler ve verilere dayalı iyileştirme önerileri yaptığında hedeflere ne kadar ulaştıkları konusunda değişken istatistiklere göre hedefleri yoğunlaştırabilmekte ve bu şekilde zamanlayıcının listesini kendisi koçluk uygulamaları noktasında yönetebilmektedir.

Her oturuma hedefleri gözden geçirerek hedeflere neden ulaşıldığını ya da neden ulaşılamadığını tartışarak başlayabilir. Öğrenci merkezli öğrenmeye yönelik bu yaklaşımları kullanarak, koçlar, öğretmenlerin daha etkili eğitmenler olmalarına ve öğrencilerin yaşamlarında gerçekten bir fark yaratmalarına yardımcı olmak için gereken desteği sağlayabilir.

Öğrenci Koçluğu döngüleri için hedefler belirleme

Hedefler öğrenci merkezli, standart odaklı, öğretmen tarafından belirlenmeli ve öğrenci ön değerlendirme verilerine odaklanmalıdır. Veriler, eğitim kararlarınızı yönlendirmelidir.

Başarılı Bir Öğrenci Koçluğu için ABC’de Her şey Hazır

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme, öğrenci koçluğu gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Standartlara dayalı öğrenme hedeflerinin kullanılması

Öğrenme hedefi, standartlardan türetilen, somut, öğrenci dostu bir dilde yazılmış, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyümeyi ve başarıyı değerlendirmek için izlenen, öğrenmeyle ilgili, bir görev değil ve kolayca ölçülebilir bir hedef olmalıdır. Öğrenci koçluğunda bu standartlara kesinlikle riayet etmelisiniz.

Öğretimi birlikte planlamak için öğrenci koçluğunu kullanmak

Öğrencinin öğrenmesini görünür kılan her şey, performans değerlendirmeleri; okuma ve yazma görevleri, öğrencilerle tartışmalar, notlar verme ve öğrenci çalışma örnekleri.

Döngüler aracılığıyla öğrenci koçluğu organize etme

Koçluk Döngülerinin Nitelikleri: Sürekli, standartlar ve müfredatla uyumlu, öğretmen tarafından belirlenen bir hedefe odaklanan, en iyi öğretim uygulamalarını içeren, birlikte planlama ve birlikte öğretimi bir araya getirebilmelidir.

Etkili öğretim uygulamalarına odaklanarak birlikte öğretim

Öğrenci Koçluğu planlarında birlikte öğretimin modelleri de vardır: öğretme/ gözlemleme, öğretme/ yardım, paralel öğretim, istasyon öğretimi, alternatif öğretim ve birlikte öğretim.

Öğretmenin koçluk döngüsünden öğrendiklerini başarılı bir şekilde benimsemesi için süreci “kabul etmesi” ve süreç boyunca davranışların sistemli olduğunu hissetmesi gerekecektir. Öğrenciler, koçluk döngüsünün gerçekten ortak bir öğrenme deneyimi olduğunu düşünürlerse, stratejiyi kullanmaya devam etmeleri daha olasıdır.

Öğretmenlerin desteklendiklerini hissetmeleri için kademeli sürüm modelini kullanmaları da başarılarını arttıracaktır. Birlikte bir öğrenci koçluğu döngüsü oluşturabilmek ise ancak ortaklaşa belirlenen stratejilerle devam edebilmektedir.

Öğrenci koçluğu makalemizi PDF versiyonunda okumak için tıklayınız.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin