öğrenci koçluğu

Öğrenci merkezli bir koçluk yaklaşımı oluşturmak, belirli bir koçluk protokolü uygulamak, süreci tüm ihtiyaçları düşünerek planlamaktan geçmektedir. Bir okul veya okul bölgesi ile ortaklık kurarken, koçluk döngüsü tipik olarak belirli öğretmenle okul yılı boyunca, belli periyotlarla sıklık derecesi programlanarak görüşmeyi içerir. Dönemsel olarak öğrencilerin nasıl ilerlediğini görmek için geçen dönemin hedeflerine göre güncellenebilmektedir.

Okul içerisinde bir koç veya koçluk ile ilgili yetkili yönetici ile devam eden iletişim, eğitim anlamındaki danışmanlar olarak sağlanan koçluğu daha da güçlendirebilir. Öğrenci merkezli bir koçluk modeli, öğrenci başarısını artırmaktadır. Koçlar uygulamalı olarak belirlenen modellerin bileşenlerini açıklar veya modeller, verileri analiz eder ve sınıf öğretmeniyle gelecekteki eğitim için öğrenci merkezli hedefleri formüle eder ve okul koçlarının sürdürülebilir başarılarını güçlendirir.

Koçluk döngüsü, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenin kullanabileceği daha iyi bir anlayış oluşturmayı da amaçlamaktadır.

Bu yaklaşım, öğrencilerin eğitim seviyelerinin üzerinde bilgilendirici metinler okumalarını ve bağımsız okuma sınavlarını başarıyla geçmelerini sağlayacak yeteneklerinin açığa çıkarılmasında bütünleşik anlamda yol gösterecektir.

Öğrencilerin İlerlemesini İzleme noktasında ise ilerleyen koçluk seansları sırasında, öğretmenin sınıf yazılım verileri incelenir ve öğrencilerin tamamlanmış hedefleri ve eksik kalan tarafları tespit edilip sisteme yeniden yüklenebilmekte ve istatistiksel olarak değişkenlik izlenebilmektedir.

Spesifik Hedefler Oluşturma, Verileri değerlendirmek ve öğrenci merkezli hedefler oluşturmak, koçlukta bir başka güçlü süreçtir. Bu iki yaklaşımı, yerinde okul temelli bir eğitim koçuyla ortaklık kurulurken sistem tarafından kullanılması başarılı olabilmektedir.

ABC'nin Profesyonel Modüllerini İnceleyin, Demo İsteyin!

ABC'nin kolay kullanımı ve profesyonel yapısı ile ön plana çıkan profesyonel modüllerini buradan inceleyebilirsiniz. Demo isteğinde bulunan okullarımıza modülleri ABC olarak online ve yerinde anlatıyoruz.

Yemek Takip Programı

Haftalık yemek listesi

Servis Takip Programı

Öğrenci Servis Takibi

Öğrenci Koçluğunda hedefler belirlemek

Hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri öğretmekten geçmektedir. Sınıfları gözlemlemek ve ilgili verileri öğrenci bazında gözden geçirmek, öğretmenlere neyin işe yaradığını yansıtmaları için kendine zaman vermektedir. Bu da yazılım sayesinde takvimsel olarak planlanabilmekte ve canlı olarak üzerinde değişim gösterebilmektedir.

İlk adımda, yani bir hedef belirlemede, bölgenin programlara yönelik hedeflerini anlamaya çalışmak ve ardından bu hedefleri gözden geçirmek, neden değişiklik yapıldığını açıklamak ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma yollarını tartışmak öğrenci koçluğu için ve zaman içerisinde sürece dahil olacak diğer koçların istikrarlı takibi açısından çok önemlidir.

Bir öğretmen başlangıçta rotasyonların zamanlaması ile ilgili sorun yaşasa dahi, dersin yansımalarını izler ve verilere dayalı iyileştirme önerileri yaptığında hedeflere ne kadar ulaştıkları konusunda değişken istatistiklere göre hedefleri yoğunlaştırabilmekte ve bu şekilde zamanlayıcının listesini kendisi koçluk uygulamaları noktasında yönetebilmektedir.

Her oturuma hedefleri gözden geçirerek hedeflere neden ulaşıldığını ya da neden ulaşılamadığını tartışarak başlayabilir. Öğrenci merkezli öğrenmeye yönelik bu yaklaşımları kullanarak, koçlar, öğretmenlerin daha etkili eğitmenler olmalarına ve öğrencilerin yaşamlarında gerçekten bir fark yaratmalarına yardımcı olmak için gereken desteği sağlayabilir.

Koçluk döngüleri için hedefler belirleme

Hedefler öğrenci merkezli, standart odaklı, öğretmen tarafından belirlenmeli ve öğrenci ön değerlendirme verilerine odaklanmalıdır. Veriler, eğitim kararlarınızı yönlendirmelidir.

Standartlara dayalı öğrenme hedeflerinin kullanılması

Öğrenme Hedefi, standartlardan türetilen, somut, öğrenci dostu bir dilde yazılmış, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyümeyi ve başarıyı değerlendirmek için izlenen, öğrenmeyle ilgili, bir görev değil ve kolayca ölçülebilir bir hedef olmalıdır.

Öğretimi birlikte planlamak için öğrenci yeteneklerini kullanmak

Öğrencinin öğrenmesini görünür kılan her şey, performans değerlendirmeleri; okuma ve yazma görevleri, öğrencilerle tartışmalar, notlar verme ve öğrenci çalışma örnekleri.

Döngüler aracılığıyla koçluğu organize etme

Koçluk Döngülerinin Nitelikleri: Sürekli, standartlar ve müfredatla uyumlu, öğretmen tarafından belirlenen bir hedefe odaklanan, en iyi öğretim uygulamalarını içeren, birlikte planlama ve birlikte öğretimi bir araya getirebilmelidir.

Etkili öğretim uygulamalarına odaklanarak birlikte öğretim

Öğrenci Koçluğu planlarında birlikte öğretimin modelleri de vardır: öğretme/ gözlemleme, öğretme/ yardım, paralel öğretim, istasyon öğretimi, alternatif öğretim ve birlikte öğretim.

Öğretmenin koçluk döngüsünden öğrendiklerini başarılı bir şekilde benimsemesi için süreci “kabul etmesi” ve süreç boyunca davranışların sistemli olduğunu hissetmesi gerekecektir. Öğrenciler, koçluk döngüsünün gerçekten ortak bir öğrenme deneyimi olduğunu düşünürlerse, stratejiyi kullanmaya devam etmeleri daha olasıdır.

Öğretmenlerin desteklendiklerini hissetmeleri için kademeli sürüm modelini kullanmaları da başarılarını arttıracaktır. Birlikte bir koçluk döngüsü oluşturabilmek ise ancak ortaklaşa belirlenen stratejilerle devam edebilmektedir.

ABC App Store
Mağazası

IOS işletim sistemi kullanan cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
App Store'den İndirin

ABC Google Play
Mağazası

Android işletim sistemi kullanan cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
Google Play'den İndirin