Okullara Çağrı: Öğretmenlerin Akıl ve Ruh Sağlığı İçin Harekete Geçin

Çalışanların refahını desteklemek için okullara duyulan ihtiyacın giderek arttığını vurgulayan yeni bir araştırmaya göre öğretmenlerin dörtte üçü, çalıştıkları okullarda akıl ve ruh sağlıklarının dikkate alınmadığını söylüyor.

Ankete katılan binlerce öğretmen, okul yöneticisi ve okul personelinin yaklaşık yüzde 62’si, ağır iş yükünün kendilerini strese soktuğunu belirtirken, katılımcıların yarısı hesap verebilirlik kriterlerinin ekstra baskıya sebep olduğuna işaret etti.

10 kişiden yaklaşık dördü (yüzde 39), öğrencilerin yaşadığı güvenlik ya da akıl sağlığı sorunlarından duydukları endişeden dolayı mutsuzluk yaşadığını belirtti.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 19’u, işlerinin ruhsal durumları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmadığını söyledi.

Çalışmaya katılan bir öğretmen “Artık çok fazla evrak işiyle uğraşmak zorundayız; plan yapma, not verme, değerlendirme tabloları, faaliyet planları, gözlem notları, toplantı notları… liste devam ediyor,” diyor. “Sahip olduğumuz aşırı iş yüküyle ilgili bir şey yapılana dek akıl sağlığımız zarar görecek.”

Bir başka katılımcı ise öğretmenlerin maruz kaldığı stresin daha iyi anlaşılması gerektiği çağrısında bulundu: “Zihinsel hastalık da bir hastalıktır, bir personelin “hıza ayak uydurma” konusunda yaşadığı bir sorun değildir.”

Araştırma, İngiltere’deki okulların hem öğretmenler hem de öğrenciler arasında gitgide artan akıl ve ruh sağlığı sorunları ile karşı karşıya olduğunun altını çiziyor.

Ankete katılanların yüzde 55’i, okullarındaki çalışanların akıl ve ruh sağlıkları hakkında açıkça konuşmaya teşvik edilmediğini belirtti.

Çalışmayı yapan kuruluşun sözcüsü Jaime Smith, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin iyiliği için akıl ve ruh sağlığını destekleme konusunda okulların aktif bir role sahip olması gerektiğini söylüyor.

“Okul yöneticilerini, öğretmenleri ve okuldaki diğer çalışanları desteklemek ve onların akıl sağlığını ve refahını öncelik haline getirdiğimizden emin olmak için daha fazla şey yapmalıyız,” diye ekliyor Smith. “Eğer bunun önemini anlamazsak, yalnızca çalışanları değil, onların destek verdiği çocukları ve genç insanları da yüzüstü bırakmış oluruz.”

Çalışma, okullarda akıl ve ruh sağlığını iyileştirmek için okul yöneticilerine ve öğretmenlere uygulama önerileri de sunuyor. Bunların arasında personelin takdir edilmesi ve anlaşılması, iş yükünün hafifletilmesi ve iş günü içinde öğretmenlere yalnız kalabilecekleri molalar verilmesi bulunuyor.

Ayrıca, geri bildirim fırsatları yaratmak için okulların kendi içlerinde düzenli değerlendirmeler yapmaları da tavsiye ediliyor.

Kaynak: https://www.tes.com/news/exclusive-call-schools-do-more-teacher-mental-health?fbclid=IwAR1VW-19bdlkwfam2kQSFFDUybZfxQtr9gge0cdLc2WxfZVCTx5TV-JEbtU