Singapur’dan Dersler: Pandemi Döneminde Aktif Sınıflar Yaratmak

Araştırmalar öğrencilerin aktif bir katılım sağladıkları zaman daha iyi öğrendiklerini ortaya koyuyor. Ancak pandemi süreci bizleri öncesinde tasavvur edemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya bıraktı: Geleneksel eğitimin yerini alan uzaktan eğitim…

Geçen üç yılda Singapur Ulusal Üniversitesindeki ekibimiz ve eğitmenlerimiz, öğrencilerimiz için katılımı merkeze alan, kapsamlı sınıf-içi eğitimler tasarladı ve hedef grubumuzu katılım konusunda isteksiz öğrenciler olarak belirledi. Bu çalışmaların sonunda katılımı artırmak konusunda çok şey öğrendik. Ekibimiz pandemi boyunca online derslerdeki katılımı desteklemek adına 3 aşamalı bir yaklaşım ortaya koydu.

  1. Öğrenci-Öğretmen Etkileşimini Güçlendirin
    Öğrenciler ve öğretmenler arasında fiziksel uzaklığın yaşandığı bu dönemde sosyal bağları güçlendirmek çok önemli bir hale geliyor. Öğrenciler dersin başlamasını beklerken, onlara nasıl olduklarını, neler yaptıklarının sorabiliriz ve bunun için online platformlardaki “sohbet” bölümünü kullanabiliriz. İlk görüşmemizde, ders yapımız ve öğrencilerden beklentilerimiz konusunda onlara bilgi verebiliriz. Kurduğumuz bu ilk bağ sayesinde öğrenciler, ders boyunca soru sormak ve yorum yapmak için sohbet bölümünü kullanmak konusunda kendilerini daha rahat hissetmeye başlarlar.

Enerjimizin daha yüksek olması için ayakta ders yapıyoruz. Kameranın göz Hizasında olması gerektiğini unutmayın. Sağ tarafta oturan yardımcı öğretmen, öğrencilerin Zoom sohbet bölümündeki sorularını anında cevaplıyor.

Bu sırada öğrenciler kameralarını açmalılar, çünkü bu sayede derse odaklanarak evde eğitimden kaynaklı dikkat dağıtıcı faktörleri geri plana itebilir ve dikkatlerini daha iyi verebilirler. Buna ek olarak öğretmenler yüksek kalite ses, görüntü ve ışığa sahip olmalılar. Öğrencilerle göz kontağı kurmak adına kamerayı göz seviyenize yerleştirmenizi öneririz. Bu, bilgisayarımız ya da notlarımız yerine doğrudan öğrencilerimize bakmamızı sağlar.

Dersler sırasında ayakta durmak, öğretmenlerin ellerini ve beden dillerini kullanarak kendilerini ifade etmelerine olanak tanır. Kameranın açısı sadece omuzlarımızı ve ellerimizi içine alsa da, öğrenciler yine de beden hareketlerimizi görebilecektir ve bu da söylemek istediklerimizi daha iyi anlatmamızı sağlar.

Grup halinde çalışan öğretmenler olarak bizler şanslıyız. Çünkü bir konu üstüne farklı fikirleri ve farklı bakış açılarını görebiliyoruz ve zengin materyalleri birlikte hazırlayabiliyoruz. Örneğin yardımcı öğretmenler o anda yaşanan teknik problemleri çözüyor, dersteki grup sohbetlerinde yer alan tartışmaların anlık özetini çıkarıyor ve öğrencilerin gruplar kurmasını kolaylaştırıyor. Yardımcı öğretmenler öğrencilerden gelen soruları alıyor ve dersi anlatan öğretmenin bu soruları uygun bir zamanda cevaplaması için süreci yönetiyor.

  1. Anlık Cevaplarla Düzenli Ara Değerlendirmeler Yapın

Öğrencilerden gelen düzenli ve anlık cevaplar, onların fikirlerine dair bize değerli bilgiler verir ve dersin içeriğini ne kadar kavradıklarını anlamamızı sağlar.

Bu anlık cevaplar sayesinde sonraki dersleri öğrencilerin anlama seviyesine uygun hale getirebilir ve böylece ilgilerini canlı tutabilirsiniz. Bu habersiz yapılan değerlendirmeler, kısa, notlandırılmayan sorular ve anketler şeklinde olabilir.

Öğrenciler diğer arkadaşlarının anlık cevaplarını görmekten keyif alırlar. Bunun için Poll Everywhere adlı uygulamayı kullanıyoruz. Buna ek olarak ara değerlendirmelerimize farklı özellikler katmak için Mentimer, Kahoot!, Padlet ve Pigeonhole Live gibi etkileşime dayalı platformlara başvuruyoruz.

Genellikle öğrenciler sınıf içinde en basit soruları bile yanıtlamak için ellerini kaldırmaktan çekinirler, ancak bu tür online uygulamalardaki sorulara yanıt vermeye daha açık olurlar. Bu sayede sorulara yanıt vermelerini sağlayabilir, öğrencilerin katılımını ve konuya olan ilgilerini artırabiliriz.

  1. Akran Etkileşiminden Faydalanın

Sınıf deneyimlerimiz öğrencilerin gruplar halinde çalıştıklarında, büyük sınıflardaki katılımlarına nazaran daha kolay ve rahat bir şekilde etkileşime girdiklerini, sorular sorduklarını ve derse katkıda bulunduklarını gösteriyor. Bu yüzden öğrencileri, öğretmenlerin sordukları problemleri cevaplamaları için küçük gruplara bölmeye karar verdik.

Sanal sınıflarda grup çalışmaları yapmak çok daha fazla önem kazanıyor. Grup çalışmaları öğrencilerin ders içeriğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Her grubun kimlerden oluşacağını belirledikten sonra ders boyunca sabit kalmalarını sağlamak gerekiyor.

Gruplarda öğrenciler not tutma, sınıfa bilgi verme veya liderlik yapma gibi sorumlulukları sırayla yerine getirirler. Grup üyelerini tanıştırmak için “ısınma oyunlarının” önem arz ettiğini düşünüyoruz. Grup çalışması boyunca öğretmenler grupları ziyaret etmeli, fikirlerini paylaşmalı ve önerilerde bulunmalılar, ancak grup liderinin görevini üstlenmemeliler. Ekstra zaman gerektirse de gruplardan bir ya da ikisi grup etkinliğinin sonunda tüm sınıfa bilgi vermeliler.

Online Eğitim Emek İstiyor
Öğrencilerin ilgilerini ve katılımlarını sanal ortamda canlı tutmak gerçekten zor, çünkü geleneksel bir sınıf dersinde fark edebileceğiniz detayları ve ipuçlarını online olarak yakalabilmek çok daha zorlaşıyor. Öğrencilerin ne zaman dersten koptuğunu, dikkatlerinin dağıldığını ya da kafalarının karıştığını anlamak, ne zaman hızlanmanız ya da yavaşlamanız gerektiğini fark etmek bu detaylardan sadece bazıları.

Öğretmenler, çeşitli öğretim yöntemlerini ve mevcut sanal platformları etkili bir şekilde kullanarak derslerini hem ilgi çekici bir hale getirebilirler, hem de öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilirler. Online eğitimi öğrencileri için daha ilgi çekici bir hale getirmek için, öğretmenleri yöntemlerini genişletmeye ve yeni yollar keşfetmeye davet ediyoruz. Bunu yapmak biraz zaman alacak olsa da, kesinlikle emeklerinize değecektir.

Çeviri: Batur Kılıç

İngilizce Öğretmeni, Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Kaynak: https://theconversation.com/how-to-create-engaging-online-learning-amid-covid-19-pandemic-lessons-from-singapore-138979