Okul Bilgi Sistemi

okul bilgi sistemi

Bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmektedir. Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Okul Bilgi Sistemi Nedir?

En genel anlatımıyla, okul da kayıtlı olan öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerin iletişimlerini güçlü bir yapıda tutmasıdır. OBS olarak kısaltılan okul bilgi sistemi okulların en önemli yardımcıları olmuştur.

Son yıllarda mobil uygulamalar çok popüler ve internet kullanımının büyük bir kısmı mobil cihazlar telefon, tablet vb. ile takip edilmektedir. Okul Bilgi Sistemi yazılımlarında da mobil uygulamalar öğretmen ve veliler tarafından çokça aranan programlardır. ABC OBS ise bu konuda oldukça iddialı bir çıkış yakalamış ve kullanıcılarının büyük taktirini toplamıştır.

Okul Bilgi Sistemi İle Veli Bilgilendirmesi

Veliler okuldaki çocuklarının hem akademik gelişimleri ve hemde sosyal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak isterler.

ABC Okul Bilgi Sistemi ise velilerin ihtiyaç duyduğu çoğu bilgiyi otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Örnek vermek gerekirse bir ödev verildiğinde bu ödevin bilgilendirmesi velilere gönderilmesi gerekir. Veya ödev değerlendirildiğinde öğrencinin ödevi yapıp yapmadığı, eksik yaptığı, eksik olan konuların ne olduğu gibi bilgiler velilere otomatik gönderilmektedir.

Profesyonel Öğrenci Bilgilendirmesi

Öğrencilerde bilginin hızlı bir şekilde aktığı günümüzde okulda aldığı bilgilendirmelerle yetinememektedir. Veya bir kısmı okulda paylaşılan bilgileri unutabilmektedir. Öğretmenlerinin verdiği ödevleri, ödev sürelerini veya yaptıkları bir bilgilendirme duyurusunu unutmaktadırlar. Başarılı bir okul okul bilgi sistemi ile velilerini ve öğrencilerini gerekli olan konularda otomatik olarak bilgilendirmelidir. Bu işlemleri yaparken de öğretmenlerine veya ilgili personellerine ek bir iş yükü getirmemelidir.

ABC, tamda bu konuda yine devreye girmektedir. İlgili bilgileri hem veliler ile ve hemde öğrenciler ile otomatik paylaşan ABC OBS, öğrencilerinde artık en çok takip ettiği programlar olmuştur.

ABC Öğretmen Dostudur

Öğretmenlerimize, “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen atamız; öğretmenlerimizin değerini ve önemini ilk sıraya yerleştirmiştir. Evet her bir öğrenci kıymetli öğretmenlerimizin eğitiminden geçmekte ve öğretmenlerimiz öğrencilerini ilmek ilmek işlemektedirler.

Bu kadar değerli olan eğitimde ise öğretmenlerimiz oldukça büyük fedakarlıklar göstermektedir. Hem öğrencilerle ilgilenmekte, sonra velilerle ilgilenmekte, daha sonra okul yönetimine gerekli raporları sunmakta ve çıkan sorunları çözmeye gayret etmektedirler.

Tüm bu yoğunluğu ise tek başlarına sürekli devam ettirebilmeleri neredeyse olanaksızdır. ABC Okul Bilgi Sistemi  öğretmenlerimizin de yardımına yetişmekte ve onların iş yüklerini hafifletmektedir.

Bir veli toplantısı olduğunu düşünelim. Bu toplantıdan önce her bir öğrenci için öğretmenlerimiz raporlar oluşturmalı velileri bilgilendirmeli, öğrencilerin artılarını ve geliştirmesi gereken yönlerini veliler ile paylaşmalıdır. Kaliteli bir bilgi sistemi kullanmayan bir öğretmenimizin bu raporları çıkarabilmeleri için oldukça çok mesai harcaması gerekmektedir. Ancak kaliteli bir okul bilgi sistemi  ile bu raporlar eksiksiz bir şekilde dakikalar içinde çıktı olarak elinizde olacaktır.

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Okulunuzun Prestijini Artırın

Öğrencisi hakkında gerekli olduğu durumlarda eksiksiz olarak bilgi sahibi olan veliler okullarını sever, öğretmenlerini sever. Bu ise okulunuzun en büyük reklamıdır. Profesyonel bir Okul Bilgi Sistemi ile okulunuzun prestijini çok yukarılara çıkarabilirsiniz.

Fakat dikkat edilmediği durumlarda prestijinizi yukarılara çekmek bir tarafa bunun tam terside olabilir. İşte bu konuda çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Örneğin ödev bilgilerini açmak isteyen veli eğer okul bilgi sistemininde yaşanan teknik sorun dan dolayı açamaz ise bu durumun olumsuzluğu okulunuza fatura edilir. Bu ise sizin dışınızda ve istenmeyen bir durumdur.

Kurumsal Raporlar

Öğretmenlerimizin girdiği her bilgi ile ABC Okul Yönetim Bilgi Sistemi, otomatik olarak rapor üretmeye başlar. Yöneticiler veya öğretmenler istedikleri anda raporlarını pdf yada excel çıktısı olarak alabilirler. ABC Bilgi Sistemi sizlere çok geniş yelpazede raporları en anlaşılır ve sade bir biçimde sunmaktadır.

ABC okul bilgi sistemi içeriğimizi PDF versiyonunda okumak için tıklayınız. Ayrıca okul yönetim sistemi makalemizide PDF ortamında okuyabilirsiniz.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.  ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veliler öğrencilerinin okulda neler yaptığını, başarılı olup olmadıklarını, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini hep merak etmişlerdir. Bu merak okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler. ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edilebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC Okul Yönetim Sistemi ve e-Okul

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmekte siniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.