yoklama takibi

Öğretmenler eğitim sistemimizin can damarıdır. Gençlerimizi, hayatlarında bir sonraki adımı atmaya hazır bilgili bireyler haline getirmeye yardımcı olurlar. Aynı zamanda yoklama takibi gibi devamlı yapılan kontrollerde öğrencilerin zamanlarını planlamaya yardımı olunmaktadır.

Bununla birlikte, öğretimin etkili olması için öğrencilerin de kendi üzerlerine düşeni yapmaları gerekir. Öğrenciler çalışmalı, ödevlerini yapmalı ve sınıfta derslerine gelmelidirler. Herkes ilk iki görevin gerekli olduğunu bilir. Buna ek yoklama takibi ile kontrol altına alınan derse katılımları öğrencilerin akademik yolculuğunda önemli bir rol oynar.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’ne göre, düzenli okula devam, daha yüksek seviyelerde başarılı olan öğrencilerle bağlantılıdır.

Sürekli devamsızlık, öğrencilerin okulu bırakması gibi zararlı sonuçlara yol açabilir.

Katılımın öğrenci performansı üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Bu yüzden eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin yoklama takibi ile öğrenci katılım oranlarını izlemesi ve odaklanması çok önemlidir.

ABC Yoklama Takibinin Faydaları

Günlük Yoklama Takibi Sistemi, öğrencilerin okula gelip gelmediğine dair düzenli bir kayıt tutma uygulamasıdır. Öğretmenler, günde yalnızca bir kez yoklama almazlar. Aynı zamanda genellikle her sınıftaki katılımı izler.

Örneğin, bir öğrenci gün içinde hastalanabilir ve onları alması için ebeveynine veya velisine ihtiyaç duyabilir. Alternatif olarak, bir öğrenci bir dersi atlayabilir (arkadaşlarıyla takılmak, ara vermek, sınavdan kaçınmak vb.). Her iki durumda, Günlük Yoklama takibi, bir öğrencinin bazı derslere katıldığı ancak diğerlerinde devam etmediği zamanları gösterecektir.

Lise öğrenimdeki eğitmenler, öğrencileri sınava hazırlandığı için devam takibi konusunda daha rahat bir yaklaşım benimseyebilir. ABC Yoklama Takibi Sisteminde bu gibi durumlarda, bazı öğretmeler sadece birkaç işlem ile öğrencinin raporlu veya izinli olduğunu belirtebilir.

Akademik çalışmalara göre öğrenci katılımı ile performans arasında pozitif bir ilişki var. Daha yüksek katılım seviyeleri, bir öğrencinin eğitim programını başarıyla tamamlar. Böylelikle daha yüksek notlar alma olasılığının daha yüksek olmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan raporlara göre, okula düzenli devamlılık sağlamak daha yüksek seviyelerde başarılı olan öğrencilerle bağlantılıdır. Buna karşılık olarak, sürekli devamsızlık, öğrencilerin okulu bırakması gibi zararlı sonuçlara yol açabilir. Yoklama takip programı ile öğretmenler, öğrencilerin okuldaki zamanını duyarlı bir şekilde takip edebilir.

Günlük Yoklama Takibi Sistemi size detaylı analiz sağlar. Sürekli devamsızlık performansı etkilerken, bunun başka sorunlara da işaret edebilir. Düşük devam seviyeleri, bir öğrencinin öğrenimlerine katılmakta zorluk çektiğinin bir işareti olabilir. Bunun nedeni okuldaki olumsuz deneyimler veya evde karşılaştıkları zorluklar olabilir. Bu tarz durumlarda öğrencinin derslere devamlılık sağlaması çok önemlidir.

ABC ile Yoklama Takibi Çok Kolay

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen yoklama takibi, mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

ABC Yoklama Takibi ile “Zamandan Tasarruf”

Günlük yoklama takibi sistemi ile günün saatine, haftanın gününe ve yılın dönemine göre devamsızlık seviyesinin izlenmesi mümkündür. Böylelikle okul planlamasının ve kaynak ihtiyaçlarının tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

Sınıfta zaman kazanmak oldukça önemlidir. Öğretmenlerinizin yoklama sırasında bir öğrenciyi kaçırmamasını sağlamanın bir yolunu arıyorsanız, günlük takibi tam size göre. Sonuçta, öğretmenlerin geleneksel, kâğıda dayalı devamsızlık takibi altında kalmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yerine, onlara ABC Günlük Yoklama Takibi Sistemi gibi idari görevlere daha az odaklanmalarını sağlayan dijital bir araç verebilirsiniz.

Günlük yoklama takibi programı kullanımı kolay bir form oluşturucu ile eğitimcilere ve yöneticilere yardımcı olduğu birçok yoldan biridir. ABC Öğrenci Takip Programı, çevrimiçi testler, sınıf kaydı, devam takibi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere her türlü eğitim ihtiyacı için önceden oluşturulmuş tonlarca program ile yüklü olarak gelir.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

e-Okul

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edelebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmekte siniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

Yoklama takibi makalemizi PDF olarakta okuya bilirsiniz.

Ücretsiz Tanıtım İsteği

    abc şimdi okulunuzda