Dershane Öğrenci Takip Programı

dershane yönetim programı

Dershane öğrenci takip programı yöneticiler için karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. ABC, öğrenci kabul departmanının aday öğrencileri başvuru ve kayıt sürecinde izlemesine yardımcı olur. Yazılım, aynı zamanda, nitelikli öğrencilerin profillerini olduğu gibi değişikliklerle günceller.

İşlenecek çok fazla veri olduğu için, her adımda akıllı kararlar alması gereken yöneticiler için öğrenci ABC yazılımının önemi ortaya çıkıyor. Yöneticiler, öğrencilerin başvuru sürecinden son kayıt mezun olana kadar sorunsuz bir geçişin keyfini çıkarmalarını sağlamalıdır. Öğrenci kaydının iyileştirilmiş yönetimi, öğrenci bilgi sisteminin olağanüstü avantajlarından biridir.

Dershane Takip Programı Nedir?

Dershanelerin iç işleyişlerini, öğrenci ve veli takiplerini eksiksiz yapmaları gerekmektedir. Dershanelerde özellikle öğrenci takibi ve akabinde veli bilgilendirmesi çok önemli başlıklar arasındadır. Öğrencilerin yoklama bildirimleri, ödev ve sınav takipleri bir dershane için hayati derecede önemlidir.

Bununla birlikte dershane yöneticileri profesyonel bir dershane takip programından bekledikleri önemli bir unsur ise personellerinin takip edilmesi ve personel kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesidir.

Öğrenci, veli veya kurum içi personel veya gider kalemlerinin kontrol altına alınmasında manuel yöntemlerle takip etmek artık imkansızdır. ABC dershane takip programı ile dershane takibinizi rahatlıkla yapabileceğiniz tüm modülleri sizlere sunmaktadır.

 

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir. ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz. Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

 

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedir.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler. Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.