Evde Öğrenmeyi Destekleyin

evde ogrenmeyi destekleme

evde öğrenme

Evde öğrenme, ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılımının tüm öğrenciler için sonuçları yeniden iyileştirmek zorunda olduğumuz en etkili yöntemlerden biri olduğu bulunmuştur. Bu değişiklikler çocuklar büyüdükçe şekillenirken, ebeveynlerinin yaş aralığı boyunca onlardan muazzam bir şekilde yararlanmaya devam ediyor. Bu makalemizde evde öğrenme konusunu işleyeceğiz.

ABC Modül Tanıtımı

Size Özel Tanıtım!

ABC, uzman kadroların yönergeleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildi. Size de ABC'yi tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Tanıtım İçin Tıklayın

İlk yıllarda ve ilkokulda ebeveynlerin katılımı, okuryazarlık ve dil becerilerinin gelişimi, öğrenme alışkanlıkları ve düşünce ve deneyimlerini organize etme ve iletişim kurma yetenekleri üzerinde en büyük etkiye sahiptir (OECD, 2012).

Bu becerilerin gelişimi üzerinde en fazla etkiye sahip olan katılım türleri, çocuklarının okumasını dinleyen, çocuklarına okumayı öğretme becerileri geliştiren, şarkılar ve ninniler aracılığıyla kelimeleri bağlam içine yerleştiren ebeveynlerdir (kelimeleri tutan oyunlar yerine) ve ebeveynlerin deneyimleriyle çocuklarının günlük deneyimleri arasında gerçek bir ilişki bulunmaktadır. (Harris ve Goodall, 2007; OECD, 2012) Ortaokul döneminde ebeveyn katılımının etkisi ilkokul döneminden daha az önemli değildir.

Araştırma, ilkokula ebeveyn katılımının okul kompozisyonundan daha fazla etkiye sahip olmasına rağmen, tersinin ortaokulda doğru olduğunu göstermektedir (Desforges ve Abouchaar, 2003). Bununla birlikte, katılımın hala bir etkisi vardır, ancak bunun becerilerin edinilmesi ve ölçülen başarıdan ziyade, “oranlar ve eğitim istekleri üzerinde kalmak daha belirgindir” (Desforges ve Abouchaar, 2003).

Ebeveynler, çocuklarının eğitimine ve isteklerine ilgi göstermeye devam ederek, güncel olayları, filmleri ve kitapları onlarla tartışarak, ödevleri ve ödevleri tamamlamaları için teşvik ederek ve destekleyerek (bunu mutlaka onlarla yapmak yerine) ikincil olarak en fazla etkiye sahip olabilirler. – esas olarak, bağımsızlığı, zaman yönetimini ve eleştirel düşünme becerilerini teşvik eden faaliyetlerdir.

İlkokul yıllarındaki katılımın çok daha yaygın olduğu, ortaokul döneminde önemli ölçüde azalabileceği iyi bilinmektedir. Bunun sebepleri belgelenmiş olup, ortaokulların geniş ve kompleks yerler olmasını, ilişki kurulması gereken birden fazla öğretmenin bulunmasını ve içeriğin ebeveynlerin donanımsız hissetmesini sağlayacak zorlukta olmaya başlamasını içerir. Ortaokul yıllarında ebeveynlerin zorlanmasının sebeplerini araştıran bir çalışma, sonuncusunun en sık bahsedilen sebep olduğunu göstermiştir (Harris ve Goodall, 2007).

Araştırma, evde öğrenmede daha yüksek katılım elde etmek için belirli müdahaleler önermezken, birtakım küçük çaplı araştırmalardan elde edilen sonuçlar, okullara göz önüne alabilecekleri bazı fikirler sunmaktadır.

Bunların arasında ebeveynlerin öz algısı yer almaktadır. Ebeveynlerin öz algısı, özellikle de çocuklarının öğrenimine ne kadar destek olabildikleri konusunda hissettikleri, kendilerinin katılım düzeylerinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma, ebeveynlerin “katılımlarının sonucunda çocuklarında doğrudan bir olumlu etki oluştuğunu algıladıklarında” katılımlarının artma eğilimde olduğunu belirtmektedir (Goodall ve Vorhaus, 2010). Ayrıca “çocuklarına yardımcı olabilecek fırsatlara, becerilere ve bilgilere sahip olduklarını hissettiklerinde” öğrenime daha çok destek verme eğiliminde oldukları görülmektedir (Harris ve Goodall, 2007).

Çeşitli araştırmalarda, ebeveynlere çocukların öğrenimine destek olmaları konusunda etkili biçimde yardımcı olunabilması için, genel bilgilerdense spesifik, detaylı ve yönlendirici bilgilerin gerekli olduğu görülmüştür. Ebenveynlerin, çocuklarına yardımcı olabilmek için kendilerinden ne beklendiğini ve neler yapabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bunları içsel olarak bildikleri varsayılmamalıdır. 2000 ebeveyn üzerinde yapılan 2010 yılı BECTA araştırmasında, ebeveynlerin %81’i çocuklarının evde öğrenimine destek olabilmek için daha fazla yönlendirme almaktan memnun olacaklarını bildirmiş, çocukların ise %79’u okulda öğrendikleri şeyler konusunda ebeveynlerinin daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve dolayısıyla evde kendilerini destekleyebilmelerini istediklerini bildirmiştir.

Spesifik rehberliğin yanı sıra, ebeveynler, özellikle ortaokulda, alan/ders konusunda uzman olmanın bir ön gereklilik olmadığı konusunda rahatlatılmalıdır. Çocuklarının öğrendiği akademik içeriğe müdahil olmaktansa, ebeveynlerin katılım ve ilgisi oldukça faydalı biçimde, ödev, ders çalışma ve genel anlamda okul çalışmaları için bir rutinin sağlanması, bunlara ayrılmış bir vakit olduğundan emin olunması, bunların ödüllendirilmesi ve takdir edilmesine yöneltilebilir. Bu, “çocukta, hedef belirleme, planlama, azmetme, zaman, kaynak, dikkat ve duygu yönetimi gibi akademik hedeflere ulaşmak için gerekli olan kendi kendini düzenleme becerisinin teşvik edebilir” (EEF, 2018).

Birleşik Öğrenme okulları bu alanda ne yapıyor?

Primary – Abbey Hey Primary Academy, Parent Gym ve Mouse Club

Abbey Hey’in ebeveynleriyle çalışma şekli konusundaki önemli unsur, sadece okulda neler olduğuna değil, evde öğrenmeyi etkilemeye de odaklanmasıdır. Şu ana kadar, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesinin ve ebeveynlerin çocuğun öğreniminde yer almasının desteklenmesine yönelik çeşitli girişimler yürütmektedirler. Bunlardan bazıları tamamen okul tarafından yönetilirken, bazıları dışarıdan kuruluşlarca yürütülmektedir. Öne çıkan iki örnek, okulun Parent Gym ve Mouse Club adlı programları kullanımıdır.

Parent Gym

Parent Gym, Mind Gym’in kurucusu tarafından oluşturulmuş bir ebeveynlik becerileri programıdır. Program tamamen Mind Gym tarafından fonlanmaktadır ve tüm kaynaklar ve eğitimler okullar için ücretsizdir. Okullar eğitime katılması ve sonrasında ebeveyn kurumuna bu programı sunması için bir aday belirler (Kalite güvencesi Parent Gym organizasyonu tarafından sağlanır). Program, altı hafta devam eden haftalık çalıştaylar içerir ve “sevgi”, “koruma”, “davranış” ve “keşfetme” gibi konu başlıklarını kapsar. Çalıştaylar, sıcaklık ile disiplinin nasıl dengeleneceği, sınırlar konusunda nasıl tutarlı olunacağı, nasıl etkili iletişim kurulacağı gibi alanları içerir. Ebeveynlere, bu farklı konu başlıklarıyla ilgili “tamamlanacak görevler” biçiminde, her hafta çocuklarıyla üzerinde çalışabilecekleri araçlar ve teknikler verilir.

Bu program Abbey Hey için yenidir ve henüz ilk serisini küçük bir grup veliye sunmuştur. Bu grup hem çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenen hem de genel olarak daha az ilgilenen velileri içermiştir. Veliler programa benimseyerek aşağıdaki gibi geribildirimlerde bulunmuşlardır:
“Oturuma gelirken kendimi kaygılı hissediyordum. Ayrıldığımda ise oldukça mutlu hissettim.”
“Çocuklarımızla yapabileceğimiz farklı şeylerden ilham almak harikaydı.”
“Çocuğumla ilişkimi daha iyi hale getirebilmek adına önümüzdeki haftalar boyunca daha neler öğrenebileceğimi görmek için heyecanlıyım.”

Mouse Club

Mouse Club, ebeveynler ve çocukları için kreşe hazırlanmayı amaçlayan bir geçiş programıdır. Program ebeveynler için çalıştaylar ve eğitimler ile çocuklar için oyunlar ve aktiviteler içerir. Büyük ölçüde çocukların oyuncak farelerinin kreşe hazırlanmasına yardım etmesine odaklanmıştır. Oyun hamuru yaparak motor becerileri geliştirme, erken dönem çizim/boyama, erken dönem okuma gibi aktiviteler içerir.
Program normalde ağırlıklı olarak kreşe başlayacak çocuklara hizmet etse de, diğer okullarla konuştuktan sonra Abbey Hey programı güz döneminde kreşe başlamış olan çocuklara da uygulamaya karar vermiştir. Bu, ebeveynlerin katılımını sağlamak için bir itici güç yaratmalarını sağlamıştır.
Program okulda iki yıldan fazladır başarılı bir biçimde uygulanmakta ve ebeveynler ve çocuklar için her cuma öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Tüm velilerin kavrayışı yüksek omuş ve istikrarlı biçimde yüksek kalmıştır. Hem çocuklarının öğrenimiyle daha az ilgilenen hem de daha çok ilgilenen ebeveynlerin katılımını sağlamıştır.

Orta Öğretim: Glenmoor and Winton Akademileri’nin GCSE İngilizce için ebeveyn kursları.

Glenmoor and Winton Akademileri dört yıldır ebeveynlere GCSE İngilizce kursları vermektedir. Bu kurslar, ebeveynlerin çocukları eğitimlerinde daha iyi nasıl destekleyeceklerini bilmedikleri yönündeki geri dönüşleri üzerine İngilizce Bölümü Başkanı tarafından açılmıştır. Bu kursların amacı öğrencilerin ne öğrendiklerini açığa kavuşturmak ve çocuklara evde yardımcı olabilmeleri için ebeveynlere bilgi ve araçlar sağlamaktır.

Sonbaharda 6-8 hafta süren kurslar Pazartesi akşamları verilmekte olup ebeveynlerin iş çıkışı derse ulaşabilmeleri için hassas bir şekilde akşamları biraz geç saatte düzenlenmiştir ve sadece 45 dakika sürmektedir. Her hafta farklı bir konu ele alınmaktadır.

Macbeth üzerine böyle bir oturumda şu konular ele alınmıştır.

■ Sınava nelerin dahil olacağı ve soru formatı ve tipleri üzerine genel bakış
■ Tarihsel bağlam ve oyunun genel hatları
■ Ana temalar ve karakterler- öğrencinin bunlardan her birini ne zaman farklı tipte sınav sorularına uygulayabileceği de dahil
■ Örneğin oyundaki olayların sırası gibi öğrencilerin genelde zorluk çektiği yerler

Alıntıları öğrenmelerini sağlamak bunları farklı temalarda ne zaman kullanacağını belirleme, kitapla birlikte takip edebileceği filmler gibi farklı revizyon kaynaklarına yönlendirme ve bir sınav sorusuna cevap için tez geliştirmek gibi “uzatma ve meydan okuma” ipuçları da dahil olmak üzere ebeveynlerin çocuklarına eğitimlerinde yardımcı olma yolları öğretilmektedir.

Dersler büyük ölçüde önden yürütülmekle beraber, her oturumun sonuna ebeveynler çocuklarının öğretmenine soru sorma ve birebir konuşma fırsatı bulunmaktadır. Bu dersler hakkında geri dönüşler oldukça olumludur ve “İletişim yoluyla ev ve okul arasında etkili bir bağ kurmak” isimli vaka incelemesinde de öne çıkarıldığı üzere, ebeveynlerin okulda öğrenme hakkında halihazırda almış oldukları oldukça kapsamlı bilgiye katkı sağlar.

Orta Öğretim: Accrington Akademi, Mor Kalem Projesi

Mor Kalem Projesi Accrington Akademi’de birkaç yıldır yürütülmektedir. Projenin amacı ev ve okul arasındaki boşluk arasında köprü oluşturmak ve ebeveynleri çocuklarının öğrenimine yakınlaştırmaktır. Ders kitapları inceleyip yorum yapmaları için ebeveynlerin evlerine gönderilmekte ve öğrencilerin ne öğrendiklerini ve ebeveynlerin yardımcı olma yollarını ele alan özel konulu çalıştaylar düzenlenmektedir.

Her yılın başında ebeveynlere mor bir kalem gönderilmekte ödevin ne zaman eve gönderileceğini gösteren bir takvim ve ebeveynlerin çocuklarının öğrenmelerinde destekleme yolları üzerine rehber gönderilmektedir. 7 ile 10. Sınıflar arasını kapsayan farklı konularda kitaplar evlere her hafta gönderilmekte ve ebeveynin mor kalemleriyle ödev hakkında yorum yapmaları teşvik edilmektedir. Yorumlar kısa tutulmaktadır ancak ödevi gözden geçirme ebeveynin çocukla birlikte çocuğun ne öğrendiğini irdelemeyi kolaylaştırmakta yardımcı olmaktadır. Rehberde ebeveynin ödevini incelerken çocuğuna hangi soruları soracağı konusunda öneriler bulunmaktadır. Örneğin “şunu bana açıklayabilir misin?”, “şunu bana daha açık hale getirebilir misin?”, “… derken ne demek istedin?” gibi.

Ebeveynlerin öğrenmeye daha fazla katılımını desteklemek amacıyla her hafta Akademi’de konuya özel çalıştaylar düzenlenir. Bu çalıştaylar, her bir konudaki ana içeriği kapsar ancak ebeveynlerin kendilerinin tespit ettiği özel ihtiyaçlara cevap verecek ek çalıştaylar da düzenlenmektedir. Bunlar çalışma yeteneği ve öğrenciler için stres yönetimini kapsamıştır.

Teknoloji buna nasıl yardımcı olabilir?

6. sınıftan itibaren bütün United Learning öğrencileri Hegarty Matematik’e erişimleri vardır. İçerdiği videolar ebeveynlere faydalı bir kaynaktır (eğer yeni tekniklerle yetenek kazandırmak/yeni tekniklere aşına olmak istiyorlarsa) ve ev ödevi faaliyetinin bir başlangıç noktası olarak ebeveyn ile çocuk birlikte izleyebilir.

Birçok kütüphane yazılımı sağlayıcı (örneğin Capita’nın bir parçası olan Micro Librarian System) ek olarak ücretli eReader hizmetleri sunmaktadır. Bunlar çok pahalı olma eğilimindedirler ve kitapların elektronik versiyonların dağıtımı yoluyla sağlanan tasarrufun ürün fiyatına yansıtılması yerine geleneksel basılı nüshaların verilmesinden kaynaklı maliyeti yansıtırlar. Elektronik formatta okumanın gelişim üzerine etkisi olduğuna dair sınırlı düzeyde kanıt olmanın yanısıra, bunun okumayı geliştirmede ebeveynin desteği üzerine etkisi açısından daha da az kanıt vardır. Bu güne kadar kurumsal düzeyde bir Kindle [eReader markası] seçeneği ABD dışında piyasaya sürülmemiştir ve sönük kalan RM Books ise yakın zamanda kapanmıştır. Bununla birlikte birçok yerel idare kütüphanesi vatandaşlara ücretsiz sunulan eReader tasarımlarına yatırım yapmıştır ve bulunduğu yerlerde okullar da bunları ebeveynlere yayınlamalıdırlar.

Bu rehber, www.schooleducationgateway adresinde yayınlanan ve United Learning Okulları yöneticileri tarafından hazırlanan Parental Engagement Handbook adlı kitaptan tercüme edilmiştir.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin