ABC İlkokul Yönetim Sistemi güçlü modülleri ile ön plana çıkmaktadır. ABC ile iletişim sorunlarını ortadan kaldırın ve velilerinizi online bilgilendirin.

ABC Akademik Takvim Modülü

Yıllık Plan

ABC Anket Takip Modülü

Platform bağımsız online anketler

ABC Davranış Takip Modülü

Öğrenci gelişimlerini kayıt edin

ABC Duyuru Takip Modülü

Anlık veya zamanlanmış duyurular

ABC Etüt Takip Modülü

Öğrencilerin eksik konularını tespit edin, onları destekleyin.

ABC Görüşme Takip Modülü

Tüm görüşmeleri dijital ortamda taşıyın.

ABC Haftalık Ders Programı Modülü

Haftalık ve günlük ders programı

ABC Konu Takip Modülü

Müfredattaki konuları takip edin.

ABC Kulüp Takip Modülü

Kulüpler açın, kayıtlar alın

ABC Kütüphane Modülü

Öğrencilerin okudukları kitapları takip edin.

ABC Mesaj Takip Modülü

ABC’nin profesyonel bildirim ve SMS servisi.

ABC PDR Servisi Modülü

Rehberlik Hizmetleri

ABC Sağlık Takip Modülü

Sağlık verileri girişi

ABC Servis Takip Modülü

Öğrenci Servis Takibi

ABC Sınav Takvimi Modülü

Sınav tarihleri, sonuçları, şube ortalamaları ve bildirimleri

ABC Yemek Takip Modülü

Haftalık yemek listesi

İlkokul Yönetim Sistemi’nde Aranan Özellikler

İlkokul yönetim sistemi, okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamalı ve okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için kullanımı kolay olmalıdır. İşte bir ilkokul yönetim sisteminde aranan özellikler:

  • Öğrenci kaydı ve sınıf yönetimi: İlkokul yönetim sistemi, öğrenci kaydı ve sınıf takibi işlemlerini kolaylaştırmalı, öğrencilerin akademik ve kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde depolamalı ve sınıf seviyelerini takip edebilmelidir.
  • Öğrenci performans izleme: Yönetim sistemi, öğrencilerin akademik performansını izlemeli, öğrencilerin sınav sonuçlarını, notlarını ve devam durumlarını takip etmeli ve öğrencilerin güncel durumlarını öğretmenlerin ve velilerin takip edebilmesine olanak tanımalıdır.
  • Öğretmen takibi: Yönetim sistemi, öğretmenlerin ders planlamalarını ve takvimlerini yönetmelerine yardımcı olmalı, öğretmenlerin öğrencilerle ilgili verileri toplamasını ve öğrencilerin performanslarını değerlendirmesini sağlamalıdır.
  • İletişim: Yönetim sistemi, öğrenci, veli ve öğretmenler arasındaki iletişimi kolaylaştırmalı ve öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemelerini izlemek için velilerle düzenli olarak iletişim kurabilmelidir.
  • Güvenlik: Yönetim sistemi, öğrenci bilgilerini ve okul kayıtlarını güvende tutmalı, yetkisiz erişimi önlemeli ve gizlilik haklarını korumalıdır.
  • Esneklik: Yönetim sistemi, okulun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmeli ve farklı modüllerle kolayca genişletilebilmelidir.
  • Kullanım kolaylığı: Yönetim sistemi, okul personelinin kolayca kullanabileceği bir arayüze sahip olmalı, öğretmenlerin ve velilerin sisteme kolayca erişebilmesini sağlamalı ve teknik bilgi gerektirmemelidir.
  • Eğitimsel materyal: İlkokul yönetim sistemi, öğrencilere eğitimsel materyaller sağlamalıdır. Öğrencilerin öğrenim sürecine yardımcı olacak etkileşimli öğrenim araçları, görsel materyaller ve öğrenme kaynakları sağlamalıdır.
  • Ödül sistemi: İlkokul yönetim sistemi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini ödüllendirerek motivasyonlarını artırmak için ödül sistemleri sunmalıdır. Başarı belgeleri, rozetler veya sanal ödüller gibi bir dizi ödül sistemi, öğrencileri okula bağlılıklarını artırabilir ve öğrenmeye karşı tutkularını teşvik edebilir.

Bu özellikler, bir ilkokul yönetim sistemi için aranan temel özelliklerdir. Kaliteli bir ilkokul yönetim sistemi, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin okul kaynaklarına, öğrenme materyallerine ve öğrenci performanslarına erişmelerini kolaylaştırır. Bu sayede, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve veliler, öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmek için işbirliği yapabilir ve öğrencilerin başarılarına yönelik olarak stratejiler oluşturabilirler.

İlkokul Yönetim Sistemi ABC Mobil Uygulama İle Daha Güçlü!

ABC Mobil Uygulama, ilkokul yönetim sistemi için harika bir araçtır. Bu uygulama, öğrenci, öğretmen ve velilerin tümü için kullanılabilir ve okul yönetimini kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunar.

Öğrenciler, uygulama aracılığıyla sınav sonuçlarına, ödevlere ve öğretmenleriyle iletişime geçebilirler. Öğretmenler, uygulamayı öğrencilerin performanslarını izlemek, ödevleri vermek ve öğrencilerle iletişim halinde kalmak için kullanabilirler.

Veliler, uygulama aracılığıyla öğrencilerinin ders programını, sınav sonuçlarını, ödevlerini ve öğretmenleriyle iletişime geçebilirler. Ayrıca, öğrencilerin devamsızlık durumlarını takip edebilirler ve çocuklarının okul faaliyetlerinden haberdar olabilirler.

ABC Mobil Uygulama, okul yöneticileri için de bir dizi özellik sunar. Okul yöneticileri, uygulama aracılığıyla öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin etkileşimlerini takip edebilirler. Ayrıca, uygulama aracılığıyla öğretmenlerin sınıf yönetimlerini izleyebilirler ve okulun kaynaklarını yönetebilirler.

ABC Mobil Uygulama, ilkokul yönetim sistemi için güçlü bir araçtır. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin iletişimini kolaylaştırır, okul yöneticilerine öğrenci performansları ve öğretmen etkinlikleri hakkında bilgi sağlar ve tüm ilkokul yönetim sürecini daha etkili hale getirir.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Yönetim Sistemi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC OYS komple bir sistemdir ve ilkokul yönetim sistemi ABC’de çok pratiktir. Aynı zamanda tamda olması gerektiği gibi web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir.

Şimdi ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın!

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

ABC'yi Şimdi İndirin

App Store'den İndirin

Google Play'den İndirin

App Gallery'den İndirin