Okul Yazılımı

okul yazılımı

Bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde okullarda bu konudan nasibini almaktadır. Okul içi yönetim ve takip işlemleri için Okul yazılımı ve veli bilgilendirme sistemleri artık her eğitim kurumu için olması zorunlu seçenekler arasındadır.

Günümüzde okul yazılımı denildiğinde ilk akla gelen kavramlar okul için personel takibi, bilgi rapor analizleri, öğrenci takibi ve veli bilgilendirmesi olmaktadır. Bu kavramları ise manuel olarak takip etmek, işlemek ve anlaşılır raporlara dökmek çok zordur.

Farkedeceğiniz üzere bahsedilen kavramlar hep okul içi yazılımlarla çözülebilecek yani manuel işlemleri bir otomasyon sistemi ile otomatiğe dökülebilecek çalışmalardır. Bu otomasyon daha doğrusu dijitalleşme adımlarınada tüm dünya ile birlikte okullarımızda uyum sağlamak sorunda kalmışlardır.

Hatta bazı okullar ile görüşmelerimizde şu tespiti yapmaktadırlar. “Biz okul programı kullanıyoruz. Ancak bunu sadece okul içi dijital verilerin tutulması amacıyla kullanıyoruz.” bilgisini paylaşmaktadırlar. Verilen bilgi bir bakımdan olumlu. Ancak bir başka açıdan ise okullar için pekte olumlu bilgi olarak durmamaktadır. Çünkü kaliteli kullanılabilir, basit ve anlaşılabilir bir okul yazılımı artık hem öğrenci ve hemde veliler için yadsınamaz bir gerçek olarak yanı başlarında durmaktadır.

Eğitim müfredatlarına giren bilişim derslerini ise buna en somut örnek olarak gösterebiliriz. Artık en prestijli okullarda kodlama dersleri, bilgisayar bilimi dersleri kendine önemli bir yer kazanmıştır. Hatta bu konularda dene yap atölyeler açılarak öğrencilerin sanal ortamdaki hayallerini pratiğe dökmeleri amaçlanmaktadır. Okul yönetim programı sayesinde yapılan her çalışmayı kayıt altına alarak yıllar sonra ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşabilmektesiniz.

Okul Yazılımı Nasıl Olmalıdır?

Eğitim kurumuza okul yazılımı neler kazandırır? sorusunu neredeyse her yöneticiden duymaktayız.  Ancak bu soruya cevap vermeden önce şu soruyu cevaplamak daha doğru olur.

Güncel bir okul programı nasıl olmalıdır? İçinde her şey mi olmalı? Yoksa okulunuz için kullanacağınız modüllerin inovatif ve kullanıcı dostumu bir formatta mı olmalı?

İşte bu soruya vereceğiniz cevap yöneticilerin ve dolayısıyla okulun perspektifini çizmektedir. Hemen belirtelim ki ABC okul yönetim yazılımı “Bizde her şey var!” demiyor. ABC’de bir okulun ihtiyaç duyacağı modüller en inovatif şekilde planlanmış ve hem kullanımı hemde tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştır.

Evet bir okul yazılımında olması gereken en basit noktalar nelerdir?

  • Güncel olmalıdır.
  • Tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabilmesi gerekmektedir.
  • Okula ufuk açabilmelidir.
  • Destek noktasında zaafiyeti olmamalıdır.

ABC Okul Yazılımı

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Okul Yazılımı Mobil mi? Yoksa Web Sitesi mi olmalıdır?

Cep telefonları hayatımızın her anında bizimle birlikte iken okul programıda mobilden bağımsız olamaz. Ancak okul programlarını web sitelerinde de kullanmanın avantajları vardır.

Şöyle örneklendirelim. Bir velimiz öğrencisinin ödevlerine, yoklamalarına bilgisayarını açıp okul programından kontrol etmesi mi daha rahattır? Yoksa cep telefonundan anlık olarak takip etmesi mi daha rahattır? Bu sorunun cevabı otomatik olarak cep telefonundan takip etmesidir. Ancak dikkat edeceğiniz nokta ise gerçek bir mobil uygulamadan sorunsuz, basit ve hızlı bir şekilde kontrol etmesi olmalıdır.

Diğer bir örneğimiz ise bir yöneticimiz rapor ekranlarını telefondan mı yoksa tüm detaylarını görebildiği bilgisayar ekranından mı kontrol etmesi daha sağlıklıdır? Bu sorunun cevabı ise tartışmasız bilgisayar üzerinden olacaktır.

Bu soru ve cevaplarda şuraya ulaşmak istedik. ABC Okul yazılımı olarak çok ciddi kullanıcı analizleri yapmıştır. Gerekli olan yerlerde mobil uygulama veya web sitesini ön plana çıkarmıştır.

Okul yazılımı makalemizi PDF olarak okumak için tıklayınız.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Okul Bilgi Sistemi

Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır.

Bir okulun kurulumunu tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu kaliteli, velilerinin memnun kalacağı, öğretmenlerin ise zamanlarını çok almadan hızlıca işlemlerini yaptıkları, mobil alt yapısı olan bir okul bilgi sistemi olmaktadır.

Okuldaki öğrencilerin, velilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

ABC e-Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edelebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmekte siniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.