Okul Yönetim Bilgi Sistemi

okul yönetim bilgi sistemi

Okul Yönetim Sistemi ile idari görevleri otomatikleştirerek eğitim kuruluşlarına günlük rutinlerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. “Okul yönetim yazılımı”, “Okul Yönetim Sistemi” veya “Öğrenci bilgi sistemi” olarak da bilinir. Bu sistemler, uygulamalardan ve sınıf kaydından ayrıntılı performans izleme ve finansallara kadar işlevsellik sağlar.

Okul yönetim bilgi sistemi genel olarak hem öğretmenleri hem de öğrencileri kapsar. Öğrenci takibi, muhasebe bilgileri ve envanterler gibi günlük operasyonların yönetilmesine yardımcı olacak birçok ekstra modül eklenebilir. Modüller ihtiyaç duyulan sisteme göre çeşitlenebilir.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi Kullanmanın Faydaları

ABC OBS okulunuzda bir çok işi otomatikleştirecektir. Bu hem okul yöneticilerinin planlamalarına ve hem de öğretmenlerin daha az zamanda çok daha büyük takipleri sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.

Okuldaki tüm kullanıcıların verimliliğini analiz etmenize yardımcı olarak, eğitim kurumları için bir yönetim aracıdır.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi dışında tutulamayacak başka bir kullanıcıda hiç şüphesiz velilerdir. Velilere gerekli olan her noktada otomatik olarak bilgilendirme gönderen ABC Okul Bilgi Sistemi ile kurumunuz daha prestijli olacaktır.

Gözardı edilemeyecek bir diğer kullanıcı ise öğrencilerdir. Öğrenci takiplerini ise pürüzsüz bir senkronizasyon ile yapan okul sistemi ile öğrencilerinizde akademik yaşamlarında bir düzen kazanacaklardır.

Tüm bunlarla birlikte maddeler halinde kazanımları açıklamaya çalışırsak;

Okullar İçin Kolay, Otomatikleştirilmiş Bir Yapı

Yeni bir okul dönemine veya akademik döneme başlanması, dönem için ders ve ders yapısının hazırlanması gerekmektedir. Mevcut öğretmenler ve öğrenciler, yeni okul dönemi veya akademik dönem için okulda yeni dersleri ile ilgili bildirimleri inceleyebilir. Okul Yönetim Bilgi Sisteminde devam eden okul döneminde yeni öğretmenler ve öğrenciler eklenebilir.

Okul Yönetim Sistemi ile 360 derecelik deneyim sağlamak için sadece idari personelin verimliliğini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda müdür, yönetim, öğretmenler, idari personel, öğrenciler ve veliler de dahil olmak üzere tüm paydaşların deneyimini ve üretkenliğini arttırır.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi İle Gelişmiş Verimli Muhasebe

Muhasebe, herhangi bir kurumun işleyişinde çok önemli bir rol oynar. Herhangi bir kuruluşta günlük parasal işlemleri yönetmek çok hayati bir işlevdir. Teknoloji, planlamayı kolaylaştırmak, bütçe harcamalarını izlemek önemlidir. Böylelikle kurumunuza giren ve çıkan para akışını kontrol etmek ve kârınızı düzenlemek önemlidir. Okul Yönetim Bilgi Sistemi, bu tür tüm etkinlikleri rahatça yönetmenize yardımcı olur.

Parasal işlemleri en uygun ve kolay şekilde yönetmek için yardımcı bir araç sağlar.

ABC OBS, kurumunuzun finans ve harcamalarını yönetmek için diğer kaynaklara bağımlılığı azaltır. Böylelikle etkili ve gelişmiş bir finansal yönetim sistemi sağlar.

Ayrıntılı Ve Basitleştirilmiş Kayıt Tutma

Yeni bir bölüm, ders veya sınıf oluşturulduktan sonra yapıya yeni veya mevcut öğrenciler ve öğretmenler eklenebilir. Öğretmenlere çakışan dersler eklememek, öğrencileri aynı anda birden fazla sınıfa atamaktan kaçınmak, kurumu yönetmenin en değerli özelliklerinden biridir. Okul Yönetim Bilgi Sistemi bu konuda en büyük yardımcınızdır.

Ders Planlaması, çeşitli okuldaki öğrenciler için yapılandırılmış bir planın ana hatlarıyla oluşturulabilmesidir. Okul Yönetim Bilgi Sistemi, ödevlerin be bilgilendirmelerin öğrencilere zamanında ulaşmasını sağlar. Öğretmenler için gelecek haftanın plan ve programının görselleştirilmesini sağlar.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi eğitim içeriği sağlar ve yönetir. Genel olarak öğrenci kaydı, okul yönetimi, öğrenci izleme ve değerlendirme işlemlerini yürütür. ABC OBS öğrenme veya eğitim hedeflerine yönelik ilerlemeyi tanımaya yardımcı olur.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi kişisel ve demografik verilerle birlikte tüm kurumsal ve yapısal bilgileri tutar. Öte yandan, tüm öğrenme ve öğretme materyallerini, bilgileri ve eylemleri içerisinde tutar. Her iki sistemin kombinasyonu, okulu yönetmek için uçtan uca ve bütünsel bir yaklaşım sağlar.

Tüm Kademeler için ABC Okul Yönetim Bilgi Sistemi

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Okulların tüm kademelerinde kullanılan ABC, web sitesi ve mobil uygulama ile birbirine tam entegredir.

ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

Sürekli Devamlılık Açısından Okul Yönetim Bilgi Sistemi

Devam, ilerleme, değerlendirmeler, notlandırma, mezuniyet durumu, finansal bilgiler açısından gerçek bir zaman tasarrufu sağlar. Böylelikle bu özelliklerdeki ince otomasyon, verimlilik ve iyileştirmede denge sağlayabilir.

Ebeveynler ve velilerle iletişimi izlemek, bir eğitim kurumunun optimum performansı için Okul Yönetim Sistemi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca farklı yönetim katmanları için farklı raporlama seviyeleri de mevcuttur.

Bulut tabanlı Okul Yönetim Bilgi Sistemi, yerel altyapıdan bağımsız olduğu için daha iyi iş sürekliliği sunar. Okul kayıtları ve zamanlama doğrudan buluta işlenir ve her yerden, her zaman erişilebilir. Böylelikle, herhangi bir acil durumda kullanışlı olabilecek, Bulut tabanlı Okul Yönetim Sisteminin yapısal bir faydasıdır.

Öğrencileri ve öğretmenleri izleyin, ilerlemelerini değerlendirebilirsiniz. ABC OBS ile daha iyi bir başarı oranı açısından düzeltici önlemler alabilirsiniz. Bir akademik organizasyonun, gelecek sezon kayıtlarında artış elde etmek önemlidir. Bunun için sahip olduğu en etkili yol muhtemelen başarı sicilini iyileştirmektir. Bu amaçla, ilgili raporlama ve bildirimler, iyileştirme için zamanında eylemlere doğru uzun bir yol kat edebilir.

Her Zaman Her Yerden Öğrencinizi Takip Edin

Son derece ayrıntılı kullanıcı rolleri, veri güvenliğine çok değişkenli bir yaklaşım ekleyebilirsiniz. Güvenliği sağlamak için gerekli tüm prosedürler günceldir.

Bulut ayrıca en iyi uygulamalarla birlikte gelir, gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanır. Yüksek puanlı uygulamalar gibi veri koruma düzenlemeleriyle uyumludur.

Okul Yönetim Bilgi Sisteminin en iyi yanı, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olabilirsiniz. Pahalı sunuculara, yazılımlara veya uzman personele ihtiyacınız artık kalmayacaktır. Tek ihtiyacınız olan basit bir bilgisayar-uygulama ve İnternet erişimi olan bir web tarayıcısı. İşte bu yüzden eğitim kurumunuzu istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

ABC OBS’nin en güçlü özelliklerinden biri veli bilgilendirme sistemidir. Ebeveynlerin öğrencilerinin sınıfına ve öğretmenlerine günün 24 saati bağlanmasını sağlar. Bu özellik, velilerin öğrencilerinin eğitimine dahil olmasını ve aktif olarak katılmasını sağlar. Veli portalında velilere sunulan bilgiler okul tarafından tamamen özelleştirilebilir. ABC’de yoklama kayıtları, notlar, sınıf ödevleri, takvimler, bir mesaj panosu ve temel öğrenci ve veli bilgilerini inceleyebilir.

Ebeveynler genellikle öğretmenden alınan notlar, ev ödevleri, etkinlikler ve sınıf politikaları gibi okul ve sınıf bilgileri için öğrencilere güvenmek zorundadır. Veli bilgilendirme sistemi ile veliler, öğrencilerinin bilgilendirilmeleri için ihtiyaç duydukları materyalleri kendilerine vermelerini beklemek zorunda kalmazlar. Bunun yerine, ebeveynler istedikleri bilgileri kendi panellerinden alabilirler. Bu bilgiler doğrudan öğretmenlerden ve okuldan gelir. ABC OBS’deki bilgiler her zaman günceldir, bu da özellikle devam ve not takibi için önemlidir.

ABC OBS ayrıca öğretmenleri, sürekli ilerleme ve devam raporları taleplerinden kurtarır. Veli bilgilendirme paneli, ABC Okul Yönetim Sistemi tarafından günlük olarak güncellenir. Ebeveynler ayrıca sınıf etkinlikleri, disiplin sorunları veya notlarla ilgili soruları öğrencilerinin öğretmenleriyle temasa geçmek isteyebilirler.

Veli Paneli, velilerin doğrudan öğrencilerinin öğretmenlerine özel mesajlar göndermelerini sağlayan bir iletişim özelliği içerir. Bu doğrudan iletişim hattı, ebeveynlere ve öğretmenlere, öğrencilerinin başarısını sağlama konusunda yardımcı olabilir.

Okul yönetim bilgi sistemi içeriğimizi pdf versiyonunda okumak için tıklayınız.

Kullanıcılar bunları da araştırdı

Okul Yönetim Yazılımı

Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin, öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerin akademik gelişiminde öğretmenleri ve velileri tarafından takip edilmeleri önemli bir konudur. Eğitim yılı içerisinde öğrenciler motivasyon kayıpları yaşayabilmektedirler. Motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayan öğrencileri ise iyi bir öğrenci takip sistemi vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlar. Böylelikle gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.

Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi ABC Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde öğrenmektedirler.

Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler.

ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

e-Okul

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile takip edilebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmektesiniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.